Hodnocení výstavy Internationale BouwBeurs 2007 v Holandsku

/autor: /

V Utrechtu proběhla dominantní holandská stavební výstava. Tato výstava se pořádá jednou za dva roky a je na ní zastoupeno prakticky vše, co má ruce a nohy a vyskytuje se na  holandském stavebním trhu. Výstava je striktně rozdělena do specializací, takže každý si tam najde co potřebuje. Holanďané jsou proslulí svojí schopností udělat velmi pochopitelný navigační systém a orientuje se tam každý včetně těch, kteří se holandsky opravdu nedomluví. Další příjemnou specifikou této výstavy bylo, že jsme se všude domluvili. Jazyková vybavenost Holanďanů je opravdu záviděníhodná. 


Kromě obvyklých vystavovatelů jako Rockwool, Knauf , Esha/Icopal, se výstavy zúčastnila řada firem, které nejsou u nás známy, ale jejich výrobky jsou velmi zajímavé a samozřejmě inspirativní. 


Výrazný akcent je kladen na šetrnost k životnímu prostředí. Velký prostor na této výstavě byl věnován solární energii a různým systémům jak energii získat nebo naopak neztratit. Ekologické chování je velmi významným faktorem rozvoje. To znamená, kdo není schopen recyklovat nebo získávat nějakým způsobem energii, je hendikepován mezi ostatními výrobci. Zejména se rozvíjí využití fasád a střech pro fotovoltaické články nebo pro ohřev vody. Jako významný propagátor integrace fotovoltaických článků do hydroizolace je u nás známa firma Börner, ale není zdaleka sama. Jsou i další, které integrují články i do jiných typů hydroizolace. Jedním z nich je i ESHA ze společnosti Icopal, která integruje tyto články do materiálu typu ESHA Universal, což je fólie ECB. 


Kromě fasád a střech je velmi zajímavé sledovat integraci článků do zábradlí a dalších stavebních konstrukcí, včetně zábradlí. Opravdu se začíná blížit doba, kdy bude možno velmi jednoduše vyrábět energii z obnovitelných zdrojů. 


Velmi zajímavý byl celý stánek této firmy (www.oranje.nl), kde byl představen systém ohřevu vody pod hydroizolačním povlakem řešený prvky, které se integrují do tepelné izolace.


 


Redakce