Jednoduché hydroizolační řešení komplikovaných detailů systémem Triflex ProDetail

/autor: /,
V praxi, a to nejenom při rekonstrukcích, se velmi často setkáváme s detaily, které jsou svým konstrukčním řešením tak komplikované, že je mnohdy prakticky nemožné jejich funkční hydroizolační opracování pomocí standardních technologií – tj. pomocí asfaltových nebo fóliových izolací. V těchto složitých případech je pak vhodným a někdy i jediným možným řešením opracování pomocí hydroizolační stěrky na bázi polymethylmetakrylátu (PMMA) Triflex ProDetail.

Tato vyztužená tekutá hydroizolace dokáže efektivně a bezpečně zaizolovat geometricky složité detaily nebo návaznosti na okolní jinak velmi problematicky hydroizolačně propojitelné konstrukce a zajistit tak jejich dlouhodobou spolehlivost. Nejen vodotěsná hydroizolace v ploše, ale i řešení ukončení a detailů totiž rozhoduje o funkčnosti celého díla. 

Jedná se o dvousložkovou, pigmentovanou vodotěsnou pryskyřici na bázi PMMA. Materiál kombinuje vlastní izolační hmotu polymetylmetakrylát s výztužnou vložkou na bázi netkaného polyesteru. Nanáší se ve dvou vrstvách (vždy formou čerstvý do čerstvého), nejprve první vrstva, do které se vtlačí výztužná vložka, případně již prosycená stěrkovou hmotou. Tato tkanina se následně ještě přetře a tím se vytvoří cca 3 mm silná vrstva hydroizolace s výztužnou tkaninou uprostřed. 
Materiál je tixotropní, neztéká ze svislých konstrukcí. Aplikuje se štětcem nebo válečkem. Obecně ho lze zpracovávat při teplotách -5 °C až +40 °C. Doba zpracovatelnosti namíchané směsi je cca 30–45 minut. Po této době je nastartován proces tuhnutí a po dalších cca 45 minutách je materiál plně zreagovaný a  plně funkční. Po 15 minutách od začátku tuhnutí je již vodotěsný. 

Triflex ProDetail, vyztužený výztužnou vložkou Triflex SpecialFleece má následující vlastnosti:
bezešvý
flexibilita za nízkých teplot
propustnost pro vodní páru
rychlé vytvrdnutí
vysoká odolnost proti vnějším klimatickým podmínkám (UV, IR)
odolný proti všem prvkům běžně přítomných v ovzduší a srážkové vodě
vysoká adheze k mnoha podkladům
elasticita a překlenutí trhlin
mechanicky odolný, otěruvzdorný
odolný proti prorůstání kořenů podle FLL testů
odolný proti hydrolýze
požární odolnost podle EN 13501-5: Broof(t1), Broof(t2), Broof(t3)
požární zatřídění podle EN 13501-1: třída E
evropské technické osvědčení podle ETAG 005 s označením CE 

Využití stěrky je rozmanité. Tento speciálně vyvinutý těsnící systém je schopný opracovat i ty nejobtížnější detaily, se kterými se můžeme na stavbách setkat. Stěrku lze aplikovat na plochých střechách, balkonech, střešních terasách, zastřešených chodnících nebo parkovištích a lze s ní vytvořit komplikované detaily, které mohou být napojeny na asfaltové, fóliové hydroizolace nebo na vlastní plochu izolovanou dalším systémem Triflex, např. ProPark, pro parkovací domy, či ProTect pro klasické střechy. Pozor u fóliových hydroizolací, je nutné dbát na typ folie, některé z nich jsou s materiály PMMA neslučitelné. Jedná se především o materiály na bázi polyethylenu, HDPE, LDPE.

Velmi jednoduše lze stěrkou Triflex ProDetail provést například opracování prostupů skrz vodotěsné izolace spodní stavby nebo střechy, sanaci liniových žlabů, opracování sloupků zábradlí, napojení různých druhů vodotěsných izolací mezi sebou nebo opracováni přechodu oplechování a skleněných výplní (přechod ocel – sklo). Žádným problémem není ani komplikované napojení vodotěsné izolace balkonů či teras na rámy dveří, kde se při použití jiných technologií velmi často objevují defekty. Asfaltové či foliové systémy lze totiž na rámy balkónových dveří připevnit jen velmi složitě a mnohdy nespolehlivě. Pohled na některé vybrané detaily opracované stěrkou Triflex Prodetail je uveden na obr. 1-5. 

Pokud se materiál správně použije a kvalitně aplikuje, vytvoří robustní a trvanlivý hydroizolační povlak ve všech důležitých detailech, resp. kvalitní hydroizolační propojení všech dotčených materiálů. 

Alternativou zejména pro geometricky komplikované detaily, kde není efektivní práce s výztužnou vložkou, případně pro nepřístupné detaily, je systém Triflex ProFibre. Tato stěrková hydroizolace obsahuje již ve své hmotě rozptýlenou výztuž ve formě vláken.

Zpracování stěrkových materiálů je komplexní disciplínou, která vyžaduje kvalitní přípravu a bezchybnou realizaci. Předpokladem jsou velmi zkušení pracovníci, kteří dokáží konstrukční detail provést nejen vodotěsně, ale i esteticky hodnotně.
obr.1.jpg

Obr. 1: opracování prostupu komínového tělesa – Triflex ProDetail (archiv firmy Grey s.r.o.)

obr.2.jpg

Obr. 2: opracování prostupu ocelové konstrukce – Triflex ProDetail (archiv firmy Grey s.r.o.)
obr.3.jpg

Obr. 3: opracování prostupu ocelové nožičky zábradlí – Triflex ProFibre (archiv firmy IzoDol s.r.o.)

obr.4.jpg

Obr. 4: opracování odvodňovacího žlabu – Triflex ProDetail (archiv firmy IzoDol s.r.o.)

obr.5.jpg

Obr. 5: opracování spáry plechů – Triflex ProDetail (archiv firmy HIPOS s.r.o.)