Školení izolatérů v praxi

/autor: /,
Kvalitní izolatér, resp. izolatér obecně, je velmi nedostatková profese, která je však velmi důležitá za účelem, aby nám neteklo na hlavu, případně do bot, ale i jinam. Bohužel situace v oblasti stavebních řemesel moc pozitivní není a ve stejné situaci jsou i další řemesla.

Učit se, učit se, učit se, je trochu zprofanované heslo, ale s jádrem, které považuji za mimořádně důležité, i když s nábojem nechvalné minulosti. Nicméně poučka o učení se je věčná, a to jak ve formě prvotního vyučování, tak i ve formě dalšího vzdělávání a doškolování. 

Pro oblast izolatérství a izolatérů nic obdobného v této republice neexistuje, takže ti se učí za pochodu a jejich primární řemesla jsou naprosto odlišná od této specifické profese. Neexistuje systém a učení za pochodu, nemá to reálnou hodnotu, protože není objektivních učebních postupů, které by pracovníky naučili, jakým způsobem správně provádět hydroizolace a připomínám, není to jen o provádění izolace v ploše, ale i o svařování hydroizolací v konstrukčních detailech, a to jak standardních, tak i nestandardních, které mohou být mnohdy velmi komplikované. Kromě vlastního izolatérství jsou ještě velmi důležité zásady bezpečnosti práce, kde je nutné opět akcentovat bezpečné a kvalitní provádění tak, aby nedošlo k majetkovým škodám, případně škodám na zdraví.

Protože považujeme stavební řemeslo za klíčové pro úspěch jakékoliv stavby, máme ve svých řadách vždy políry, kteří jsou schopni všech prací v oblasti stavebních izolací, a to nejen je sami vykonávat, ale i prezentovat tuto práci pro ostatní ve formě praktických školení, kontrol atd. 

Pro mne osobně je funkce políra synonymem té nejvyšší kvality práce a její kontroly, kterou v daném řemesle můžeme zajistit a mimořádně si polírů a jejich práce vážím.

Definice políra v historických souvislostech vypadá následovně:
Polír je starší název pro vedoucího stavby, nebo její části. Pochází z funkce palíra (parléře, parlíře), zástupce středověké stavební huti. V období baroka měl polír poměrně důležitou funkci a často tvůrčím způsobem ovlivňoval výslednou podobu stavby. Jako polír začínal nejeden architekt a stavitel, např. Kryštof Dientzenhofer. Funkce byla hojně využívána ještě v době výstavby československého pohraničního opevnění v letech 1935–1938. Polír dohlížel na to, aby byl zachován technologický postup stavebních prací a kontroloval stavební dělníky, případně přebíral jejich práci. Což je asi nejdůležitější pracovní náplň políra – tedy kontrolní činnost. Vždy to byl stavební řemeslník s jedinečnými, vynikajícími znalostmi řemesla, které dokázal sám aktivně vykonávat, ale zejména pak kontrolovat práci ostatních, s ohledem na všechny stavební souvislosti. 

Jednou z činností, kterou máme velmi rádi, protože rozšiřuje obzory a předává informace, jsou praktická školení. 
V úterý 17. 4. 2018 jsme takovéto školení realizovali pro jednu z divizí Metrostavu a.s. a to v tom nejsilnějším složení, které máme k dispozici. Školení sestávalo ze dvou částí – teorie a praxe.

Teorii (přehled vad a poruch hydroizolací ze všech ohledů a zejména z hlediska provádění) přednesl Ing. Marek Novotný, Ph.D. (znalec v oboru stavební izolace) a pak následovaly praktické ukázky provádění izolací na maketách, které byly pro toto školení připraveny. 
dsc9102.jpg

teoretická část školení pod taktovkou šťastného školitele, pedagoga, pana inženýra Marka Novotného, Ph.D.
dsc9105.jpg

dsc9106.jpg

Praktickou ukázku izolací (pro ploché střechy) prováděli naši políři pánové Přemysl Rut a Václav Bína s vlastním komentářem nebo i komentářem pana inženýra Marka Novotného. Obsahem předvádění byly izolace na bázi modifikovaných asfaltů, resp. fólií PVC-P, které jsou nejrozšířenějšími izolatérskými technologiemi v našem stavebnictví. Poslední část byla věnována řešení detailů pomocí stěrek, a to stěrky na bázi PMMA, tedy polymetylmetakrylátu, který se ukazuje v současné době jako nejlepší hydroizolační materiál, hydroizolační stěrka. 
Pro praktické ukázky byly použity výrobky (pásy a stěrky) společnosti AXTER CZ s.r.o. a PVC-P fólie společnosti Fatra a.s.
Počasí nám přálo, a tak jsme (po teorii) vyrazili ven, kde na dvou maketách probíhaly po čas několika hodin praktické ukázky – od položení izolace, správného svaření, opracování detailů, prostupů aj. 
dsc9108.jpg
Makety jsou připraveny, jde se na plac…
dsc9119.jpg
Účastnici školení byli seznámeni s materiálem a pomůckami – nástroji pro provádění. Na obrázku vidíme pokládku asfaltového pásu.
dsc9175.jpg
role zleva – modifikovaný asfaltový pás s ochranným posypem z drcené břidlice – finální vrstva 
role zprava – PVC-P fólie 
dsc9133.jpg
Důležité je myslet i na ochranné pomůcky typu brýle a rukavice. Léta praxe jsou znát, a tak práce s hořákem, izolatérským nožem a špachtlí byla přímo nádhernou a především důležitou ukázkou pro nezkušené či méně zkušené přítomné. Jemná práce, důležitost soustředění se na každý detail. A pečlivost. Na obrázku příprava hořáku.
dsc9136.jpg
aktivace samolepicí vrstvy
dsc9145.jpg
Provádění svislé izolace ze samolepicího asfaltového pásu, který se pokládá na střešní polystyrén.
dsc9157.jpg
Účastníci školení bedlivě sledovali každičký krok zkušeného izolatéra…
dsc9165.jpg
svaření spoje
dsc9167.jpg
řezání pásu s posypem
dsc9172.jpg
pokládka zesilujícího pásu přes hranu
dsc9181.jpg
Pánové poslouchali, pozorovali a zapisovali si…
dsc9188.jpg
opracování rohu zesilujícího pásu – kout
dsc9193.jpg
provedení koutu – detail
dsc9207.jpg
natavování finálové vrstvy v ploše
dsc9208.jpg
ukončení izolace
dsc9221.jpg
natavování pásu v ploše
dsc9232.jpg
provádění rohové tvarovky v koutě
dsc9252.jpg
diskuse
dsc9255.jpg
příprava nářadí
dsc9256.jpg
příprava pro opracování kruhové prostupu
dsc9257.jpg
dsc9258.jpg
Pan Přemysl Rut společně s panem Václavem Bínou kromě skvělé práce popsali detailně – na co si dát pozor, co a jak provádět, upozornili na možné chyby. Na obrázku vidíme přípravu tvarovek.
dsc9259.jpg
dsc9261.jpg
opracování kruhového prostupu – 1. krok
dsc9262.jpg
detail
dsc9264.jpg
dsc9265.jpg
důkladné vytvarování do hrany
dsc9267.jpg
dsc9268.jpg
dsc9269.jpg
zavaření spoje
dsc9270.jpg
natavení spodní části prostupu
dsc9275.jpg
čtvercová tvarovka přes 1. část opracování – 2. krok
dsc9277.jpg
natavování tvarovky
dsc9280.jpg
dsc9281.jpg
Doporučujeme použít přítlační váleček pro vytlačení asfaltového návalku ve spojích.
dsc9283.jpg
dsc9286.jpg
dsc9287.jpg
dsc9289.jpg
finálová podoba opracování prostupu
dsc9294.jpg
dsc9295.jpg
dsc9297.jpg
navařování PVC-P fólie do hrany koutové lišty
dsc9303.jpg
svislá izolace – natavování na ukončovací lištu
dsc9304.jpg
dsc9305.jpg
systémové tvarovky – roh, kout
dsc9306.jpg
V závěru školení předal pan Rut hořák do rukou těm méně zkušeným, aby si pod jeho dohledem práci vyzkoušeli. Přítomní pánové se neostýchali a zkusili si tuto pro stavby tak důležitou činnost sami.
dsc9310.jpg

dsc9314.jpg

dsc9315.jpg

dsc9317.jpg

dsc9318.jpg

dsc9322.jpg
diskuse v průběhu školení
dsc9330.jpg
netěsné provedení spoje kontrolované zkušební jehlou
dsc9335.jpg
opracování koutu zesilující systémovou tvarovkou
dsc9336.jpg
netradiční příprava prostupu
dsc9344.jpg
Systémová tvarovka se dá na stavbě i vyrobit, a to z detailové fólie.
dsc9345.jpg
opracování kruhového prostupu – 1. krok
dsc9348.jpg
dsc9351.jpg
Při svařování PVC-P fólie se používá přítlační váleček.
dsc9352.jpg
opracování kruhového prostupu – svislá část – 2. krok
dsc9356.jpg
dsc9357.jpg
dsc9358.jpg
svařování spoje
dsc9359.jpg
svařování spoje s pomocí přítlačného válečku
dsc9360.jpg
dsc9362.jpg
dsc9368.jpg
opracování spodní části prostupu detailovým válečkem
dsc9375.jpg
dsc9381.jpg
opracování kruhového prostupu – ohraničení páskou pro správný tvar – použití výztužné vložky – 1. krok
dsc9383.jpg
míchání stěrky – důraz na dávkování
dsc9385.jpg
pomoc při stříhání výztužné vložky
dsc9391.jpg
nanášení 1. vrstvy stěrky pomocí válečku
dsc9392.jpg
vložení výztužné vložky do čerstvé stěrky – doporučujeme gumové rukavice
dsc9393.jpg
detail
dsc9394.jpg
dsc9395.jpg
nanášení stěrky na svislou část
dsc9398.jpg
důkladné vtlačení výztužné vložky do stěrky
dsc9399.jpg
odřezy asfaltových pásů
dsc9401.jpg
diskuse 
dsc9402.jpg
dsc9403.jpg
úsměv nad dobře vykonanými ukázkami
dsc9406.jpg
zkouška nastavení teploty pro svařování PVC-P fólie 
dsc9407.jpg
prohlídka zkoušky teploty
dsc9409.jpg
čištění svařovacího přístroje pomocí kartáče od spalin
dsc9410.jpg
dsc9413.jpg
zkušební svar po nastavení teploty
dsc9414.jpg
ukázka špatně nastavené vysoké teploty – svár není svařený, ale tzv. převařený, spečený – špatně!
dsc9417.jpg
zkouška pevnosti spoje
dsc9421.jpg
dsc9422.jpg
zkouška pevnosti spoje 
dsc9428.jpg
dsc9429.jpg
dsc9430.jpg
Místo výkonu bylo nasnímáno dronem, praktickou to pomůcku pro stavebně-technické průzkumy střech v rámci znaleckých a expertních posudků, které společnost A.W.A.L. s.r.o. zpracovává. Kromě celkových záběrů lze pořizovat rovněž hodnotné detailní snímky. Na obrázku vidíme pana inženýra Marka Novotného, Ph.D., který má k dronům velmi vřelý vztah.
dsc9319.jpg

dsc9321.jpg

dsc9326.jpg

šťastný pilot Ing. Marek Novotný, Ph.D. pod střechou
Praktická školení tohoto typu patří do oblasti služeb naší expertní, znalecké a projektové firmy A.W.A.L. s.r.o.. Nabízíme tato školení široké odborné veřejnosti, protože považujeme za důležité, aby tyto informace byly dosažitelné pro širokou veřejnost a samozřejmě, jsou vždy modifikována podle skutečných požadavků. 
Tato školení je možné poptat na e-mailové adrese info@awal.cz. Rádi vás zaškolíme, považujeme to za jednu z nejdůležitějších činností, které vykonáváme. Rozsah naší činnosti najdete na www.awal.cz. 

autoři: Ing. Marek Novotný, Ph.D., Kateřina Zelená
foto: Kateřina Zelená
odborný komentář k fotografiím: Přemysl Rut