Káhira – „Odpadkové město“ (Garbage City)

/autor: /,
Kromě mnohých specifik, jako je smog, je možné v Káhiře najít unikátní využití střešních plášťů.
Ten smog je opravdu strašný a najít trošku vhodné osvětlení pro fotografie opravdu není jednoduché. I když by se zdálo, že v Egyptě musí být spousta slunce, tak opak je pravdou. Slunce je skryté za velmi bohatým smogem.
Odpadkové město je skutečným názvem, pod kterým je možné jej najít, jinak se jedná o káhirskou čtvrť Manshiyat Neser, kterou převážně obývají křesťanští koptové, kteří si přivlastnili práci s odpadky, které shromažďují a třídí. Podle statistik se jedná o velmi efektivní činnost, protože recyklace odpadků zde činí až 90 %, což je výrazně více než v Evropě.
V této čtvrti žije výrazné množství lidí, které se odhaduje na 70.000, kteří se zabývají činností v oblasti odpadků, které jsou pak různě využívány. Na obrázcích jsou i střechy, které jsou obývány domácím zvířectvem, takže třídění odpadů slouží i k získávání krmiv pro tuto zvířenu.
Ani nevím, jak by se střeše, kde se pěstuje domácí zvířectvo, říkalo. No v každém případě jsou to provozní střešní pláště.
 
obr.1.jpg
Obr. č. 1 – celkový pohled na  Garbage City
Symbol křesťanství je vidět v popředí této fotografie. V této oblasti jsou též centra náboženského života křesťanské menšiny v Káhiře.
 
obr.2.jpg
Obr. č. 2 – celkový pohled na  Garbage City
obr.3.jpg
Obr. č. 3 – pohled do ulic
 
obr.3.jpg
Obr. č. 4 – střechy, satelity a …..
 
obr.4.jpg
Obr. č. 5 – skládka na střeše
 
obr.5.jpg
Obr. č. 6 – další skládka na střeše
 
obr.6.jpg
Obr. č. 7 – střechy, satelity a …..
 
obr.8.jpg
Obr. č. 8 – kozy na střechách
 
obr.9.jpg
Obr. č. 9 – tzv. satelitní koza
obr.10.jpg
Obr. č. 10 – skladiště na střechách
obr.11.jpg
Obr. č.  11 – skot na střechách..
 
obr.12.jpg
Obr. č. 12 –  …a to v nejednom případě
obr.13.jpg
Obr. č. 13 – chlívek v mezipatře – tady je patrné, že majitelé nejsou muslimského náboženství
Obr. č. 14 – střechy na střechách
 
Ač jsem úporně přemýšlet, tak se mi nepodařilo najít odpovídající název provozní střechy pro pěstování hospodářského zvířectva. 
Je velmi zajímavé, že obyvatelé této čtvrti velmi pilně pracují, zatímco v ostatních to tak jasně cítit není, stejně tak je zajímavá politická orientace, která je naprosto jasná, naprostá 100% podpora současného prezidenta Egypta Abd al-Fattáh as-Sísí, který ale nikde jinde takovou jasnou podporu nemá.