KONFERENCE DEFEKTY BUDOV 2023

/autor: /,

Letos se již popatnácté bude 23. listopadu 2023 konat v Českých Budějovicích mezinárodní odborná konference Defekty budov. Pořádá ji Katedra stavebnictví Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) a Sdružením pro ploché střechy.

Aktuální konference navazuje na sérii předcházejících ročníků, zaměřujících se především na vady, poruchy a následné sanace a rekonstrukce budov. Současně je přímým pokračováním loňského ročníku zaměřeného na fotovoltaiku.

První ročník v roce 2009 se konal při příležitosti udělení akreditace VŠTE pro bakalářské studium oboru Konstrukce staveb se zaměřením na izolace a rekonstrukce. Svými vystoupeními konferenci obohatili např. prof. Ing. Jozef Oláh, Ph.D., doc. Ing. Antonín Fajkoš, CSs., a doc. Ing. František Kulhánek, CSc. Následující ročník v roce 2010 se nesl v duchu tématu Střechy, hydroizolace, prevence, tvorba norem a za cíl si kladl upozornit na rizikové materiály, konstrukce a technologie užívané v oblasti hydroizolací i střech, ukázat nejčastější příčiny defektů a shrnout zkušenosti z jejich oprav. Odbornou veřejnost mohly zajímat informace o přenosu získaných zkušeností do novelizované ČSN  73 1901 Střechy a tehdy připravované ČSN řady Hydroizolace. Novinkou třetího ročníku v roce 2011 bylo zvolení nového místa setkání. Místem setkání se stal Areál VŠTE na Okružní ulici. Na konferenci se sešly legendy hydroizolací v České republice – vedle doc. Kutnara, Ing. Záviš Bozděch a Bedřich Centner.  Z dalších ročníků stojí za zmínku pátý ročník v roce 2013, kdy byla konference zaměřena na problematiku spojenou se zateplováním budov v souvislosti s plněním Směrnice EP a rady 2010/31/EU o energetické náročnosti budov (EPBD). Za přelomový ročník konference je možné považovat osmý ročník v roce 2016, kdy byly vybrané příspěvky zveřejněny v mezinárodních databázích SCOPUS a WoS. V roce 2020 se konference kvůli pandemické situaci neuskutečnila. Dalším zlomovým ročníkem je možné nazvat ten třináctý v roce 2021, kdy se konference uskutečnila hybridní formou. Loňský čtrnáctý ročník v roce 2022, věnovaný problematice fotovoltaiky, se uskutečnil také hybridní formou. Letošní ročník bude probíhat pouze prezenční formou.

Ale vraťme se zpět k připravované konferenci, která bude opět specificky zaměřena na solární energetiku. Evropský energetický trh se v tomto desetiletí výrazně proměňuje. V době rostoucích cen energií je patrný velký zájem o solární energetiku, a to především fotovoltaiku. Správná realizace a eliminace případných stavebních poruch bude hlavním tématem konference. V průběhu konference zazní příspěvky na téma nejčastějších poruch v souvislosti s instalací solárních systémů. Dále se seznámíme s jednotlivými solárními systémy a možnostmi akumulace energie, včetně správného zabudování, aby nedocházelo k následným defektům. Na letošním ročníku se podělíme o nové zkušenosti získané během posledního roku. Moderátorem konference bude Dr. Hrzina ze Solární asociace.

Odborným garantem konference je prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc. Hlavním mediálním partnerem je časopis Střechy-Fasády-Izolace. Dalšími mediálními partnery jsou časopis Materiály pro stavbu a internetové portály iMaterialy.cz a Izolace.cz.

Cílovou skupinou konference jsou projektanti, pracovníci realizačních firem, ale také akademičtí pracovníci a studenti. Jednacím jazykem konference je čeština a slovenština. Konferenční příspěvky budou zveřejněny na stránkách konference. Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Bližší informace ke konferenci, jejímu programu a registraci lze průběžně sledovat na stránkách konference http://defektybudov.vstecb.cz/.