Konference IZOLACE 2007

/autor: /

Čas předjaří vyplnila v Paláci Charitas na Karlově náměstí v Praze ve dnech 13. a 14. března odborná konference IZOLACE 2007.


Osmý ročník této konference zasvětil své účastníky do problematiky balkónů, lodžií, teras a užitných střešních plášťů.


Každý, kdo se zúčastnil, obdržel tištěný sborník a CD s prezentovanými přednáškami a propagační materiály mediálních partnerů konference.


Program byl první den, tedy 13. 3., nabitý praktickými informacemi a poznámkami k současné legislativní realitě – jak k připravovaným změnám tepelně technické normy, tak ve vztahu ke stavebnímu zákonu. Dozvěděli jsme se o možnostech řešení balkónů a lodžií z hydroizolačního a tepelně technického hlediska, o poruchách těchto konstrukcí a možných způsobů sanace. Jiný pohled získala přednáška týkající se zavádění evropských norem pro asfaltové pásy a jejich zkoušení, která tak ozvláštnila dané téma dne – BALKÓNY, LODŽIE, TERASY.


Druhý, za dveřmi slunečný den, tedy 14. 3., jsme se věnovali TERASÁM a UŽITNÝM STŘEŠNÍM PLÁŠŤUM. Provedli jsme základní rozdělení a projednali jsme kritéria funkčnosti. Řešili jsme jednotlivé systémy vodotěsných izolací, využívali jsme pěnového skla, sanovali jsme ploché střechy, odvodňovali jsme přímo pojížděné izolace a terasy. Atmosféru nastávajícího jara nám navodily zelené střešní pláště a s nimi související způsoby ozeleňování šikmých ploch. Přehled poruch provozních střešních plášťů nám zakončil 2., poslední den konference.


Přehlídka přednášek a prezentací skončila kladným ohlasem. Jak mezi přednášejícími, tak mezi hosty, jsme měli možnost zaznamenat také zahraniční odborníky, jejichž účast vtiskla konferenci mezinárodní rozměr. Přednášející vedli během konference diskuse s účastníky a účastníci s přednášejícími, a tak doufáme, že si všichni odnesli praktické poznatky a informace související s tématem konference.


Co říci na závěr? Konference IZOLACE je tu každý rok pro Vás – projektanty, zástupce realizačních firem a investory, aby Vás upozornila na aktuální problémy v oblasti stavebních izolací a stavební fyziky, na možné chyby, kterým můžeme předcházet, budeme-li znát veškeré souvislosti. Proto jsou tu odborníci na daná témata, (každý rok se téma konference mění) , kteří Vám situaci osvětlí, jak z hlediska praxe a teorie, tak i z pohledu související legislativy.


Pokud Vás tato problematika zajímá a Vy jste nemohli být s námi ve dnech, kdy konference probíhala, sledujte www.izolace.cz. Postupně si tu přečtete jednotlivé příspěvky prezentované na konferenci IZOLACE 2007.


Krásné realizační jaro nejen účastníkům naší konference přeje za redakci
Kateřina Zelená