Učit se, učit se, učit se.

/autor: /

V minulém týdnu jsem navštívil učňovskou školu v Dánsku ve městě Horsens, což je malé město na Jutském poloostrově. Tato škola patří do struktury Vitus Bering Denmark, což je širokospektrální škola poskytující vzdělání od učňovského typu až po univerzitní. Soustředění všech těchto stupňů vzdělávání může, ale též nemusí, být výhodou. Pro mne bylo velmi zajímavé sledovat strukturu a strukturální podporu učňovského školství v oboru „izolatérství“ nebo  „provádění vodotěsných izolací“. V Dánsku opravdu existuje učební obor, kde se učí provádění vodotěsných izolací,  a to jak asfaltových, tak i fóliových a stěrkových. Základní obor je dvouletý s odpovídajícím teoretickým i praktickým zázemím a na ten navazují různé kurzy, které zvyšují kvalifikaci v nových, ale i v obvyklých technologiích, vše je doplněno různými typy zkoušek a z toho vyplývajících certifikátů. Tyto certifikáty jsou velmi ceněny a jsou korektní, tj. kdo dostane nejvyšší kvalifikaci, opravdu ji má. Certifikáty jsou nepřenosné, je to tedy osobní hodnocení pracovníka a nemá nic společného s firmou, která ho tam vyslala. Kromě praktických zkušeností a dovedností se v této škole dbá na to, aby absolvent byl schopný vyjádřit se tužkou, nakreslit detail nebo výměru střechy bez použití počítače a přímo na staveništi.


Pro doškolování izolatérů jsou vytvořeny kurzy, zhruba v délce jednoho týdne, kde se prakticky i teoreticky proškolují novinky, nové technologie, nové materiály. Jsou to kurzy například na provádění fóliových střech, vodotěsných izolací mostů, stříkaných nebo stěrkovaných izolací atd. Prostředí a vybavení této školy je velmi účelné. Zkušební plochy jsou přemístitelné a umožňují velkou variabilitu podkladu pro cvičné provádění vodotěsných izolací. Zkušební plochy je možno naklánět, takže je možno simulovat plochou, ale i šikmou střechu. Na plochy je možné připevňovat různé nástavce od komínů arkýřů až po atiky nebo dilatace.
Na obrázku jsou vidět makety seřízené na provádění povlakových vodotěsných izolací na šikmých střechách z asfaltových modifikovaných pasů. Je to zkomplikované základními detaily, které se na střeše tohoto typu vyskytují a cvičné provádění umožní procvičit všechny prvky a prováděcí schopnosti, které je nutné procvičit.
Mimořádně zajímavé jsou další aktivity tohoto „školství“, které zahrnuje například i firemní doškolování, kdy výrobci hydroizolací provádějí doškolení svých klientů. V Dánsku je trochu jiná struktura výrobců než u nás, protože jsou tam jen dva – Icopal a Phoenix, kteří jsou schopni se dohodnout nejen na společných pravidlech při fungování učňovského školství, ale jsou schopni prostřednictvím organizace TOR, která má pro nás naprosto nezvladatelné jméno Tagpapbrenchens Oplysningsrad – www.tagpapoplys.dk (jinak je to dánský svaz těch, kteří se zabývají vodotěsnými izolacemi), dohodnout se na společné technické politice tak, aby na dánském hřišti platila stejná technická pravidla.
Financování tohoto systému je složené ze státního rozpočtu a komerční činnosti, nebrání se žádným aktivitám, které mohou přinést dodatečné zdroje, to znamená, že vybavení a prostory využívají výrobní a prováděcí firmy ke školení k dalšímu vzdělávání.


 


Marek Novotný