Konference Izolace 2014 – 15. ročník se blíží

/autor: /

Připravujeme definitivní program na konferenci Izolace 2014, která se
uskuteční 23. ledna 2014 v areálu PVA Expo Praha. Jedná se o jubilejní 15.
ročník, který pořádáme ve spolupráci s veletrhem Střechy Praha 2014. Konferenci
poskytly záštitu ČKAIT a CSI a je zařazena do programu celoživotního vzdělávání
ČKAIT.

Ústředním tématem připravovaného ročníku jsou šikmé střešní pláště. Toto téma
není voleno náhodně. V posledních letech se v naší činnosti objevuje neustále se
zvětšující množství případů poruch šikmých střech, které řešíme ať už v rámci
znalecké činnosti nebo též v rámci rekonstrukčních projektů. Dotýká se to jak
krytiny, tak zejména stavebně fyzikální problematiky těchto střešních plášťů.
Jedná se ve většině případů o výrazné nedostatky, jako jsou výskyt plísní,
špatné zateplení, které má za následek vysokou energetickou náročnost pro
vytápění či chlazení objektů, nebo snížení akustického komfortu vlivem
nedostatečné neprůzvučnosti. Zásadním krokem při návrhu šikmého střešního pláště
je volba krytiny a jejích
součástí, což má svá pravidla hry. Když se podle
nich nehraje, dochází k problémům, které je pak nutno řešit, a to je většinou
poměrně komplikované nebo nákladné.

Program této konference bude obsahovat celý průřez problematiky šikmých
střešních plášťů od návrhu až po (ne)oblíbenou patologii – poruchy a zejména
jejich prevenci. Konference je založena na příspěvcích předních odborníků,
jakými jsou doc. Ing. Zdeněk Kutnar, CSc., Ing. Marek Novotný, Ph.D., nebo Ing.
Luboš Káně. Představí se i zástupci jak prováděcích firem, tak významných
výrobců. V případě zájmu o aktivní účast na této konferenci (např. formou
příspěvku do sborníku) můžete poslat
téma příspěvku, dotaz nebo žádost o
informace na konference@izolace.cz.
Registrace účastníků proběhne od 1. 12. 2013 do 10. 1. 2014. Podrobné informace
najdete na www.izolace.cz.

Kromě samotného odborného programu bude v rámci konference Izolace 2014
vyhlášen již třetí ročník Memoriálu Antonína Fajkoše pořádaný časopisem
Střechy-Fasády-Izolace. Samozřejmostí bude i tradiční tombola pořádaná ve
prospěch
chráněné dílny Eliáš. Hlavním mediálním partnerem konference je
odborný portál pro stavební izolace a stavební
fyziku izolace.cz. Dalšími
mediálními partnery jsou časopisy Střechy-Fasády-Izolace, Materiály pro stavbu,
Stavební a investorské noviny, vydavatelství Grada Publishing, a. s., Jaga
Media, s. r. o., internetový portál tzb-info.cz a agentura Stavokonzult.

Společně s partnery konference, kterými jsou Knauf Insulation, spol. s r. o.,
a Juta, a. s., vás jménem pořádající společnosti A.W.A.L., s. r. o., srdečně
zveme a těšíme se na shledanou v lednu.

Ing. Marek Novotný, Ph.D.
odborný garant konference

Ing. Marcel Pelech
ředitel společnosti A.W.A.L., s. r. o.