Nové normy 11/13

/autor: /

Dne 8. listopadu bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (11/13) se
seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z
pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli
v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od
1. prosince 2013.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 16025-1 (72 7244)
kat.č.
94105
Tepelněizolační a/nebo zvukověizolační výrobky pro pozemní
stavby – Stmelené směsi EPS – Část 1: Požadavky na průmyslově připravené suché
malty z EPS

Vydání: Listopad 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 16025-2 (72 7244)
kat.č.
94106
Tepelněizolační a/nebo zvukověizolační výrobky pro pozemní
stavby – Stmelené směsi EPS – Část 2: Zpracování průmyslově připravené suché
malty z EPS

Vydání: Listopad 2013
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 717-1 (73 0531)
kat.č.
93353
Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v
budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost; (idt ISO
717-1:2013)

Vydání: Listopad 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN
ISO 717-1 (73 0531) Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a
v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost; Vydání: Červen 1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 717-2 (73 0531)
kat.č.
93576
Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v
budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost; (idt ISO
717-2:2013)
Vydání: Listopad 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN
EN ISO 717-2 (73 0531) Akustika – Hodnocení zvukové izolace stavebních
konstrukcí a v budovách – Část 2: Kročejová neprůzvučnost; Vydání: Červen
1998
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 14783 (74 7721)
kat.č. 94011
Celoplošně
podepřené plechové výrobky pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady –
Specifikace výrobku a požadavky
Vydání: Listopad 2013
Jejím
vydáním se zrušuje ČSN EN 14783 (74 7721) Celoplošně podepřené plechové výrobky
pro střešní krytiny a vnější a vnitřní obklady – Specifikace výrobku a
požadavky; Vydání: Prosinec 2006
Podrobnosti z ÚNMZ

zdroj: Věstník
ÚNMZ