Konference Izolace 2019 – komentář

/autor: /, ,

Komentář Ing. Marka Novotného, Ph.D. – odborného garanta konference Izolace 2019

Poděkování
Těm, kteří se snaží, aby konference Izolace byla nejen odborně na výši – mé poděkování patří všem přednášejícím.
Těm, kteří se snaží, aby vše fungovalo a všichni měli pocit dobře stráveného času – mé poděkování patří paní Kateřině Zelené a celému A.W.A.L.u.
Těm, kdo se snaží, aby přátelé a kamarádi a všichni ostatní, kteří přijdou, měli pocit, že to za něco stálo a příští rok, když se vše podaří, přijdou znovu – mé poděkování všem, kteří si vyslechli konferenční příspěvky a zvláště pak těm, kteří neváhali a řekli nebo napsali podněty co a jak příště..

Obr. č. 1 – Pohled na auditorium konference (je nutné si všimnout také vazníků nad posluchači)

Zde bych rád opět vyprovokoval další diskusi na téma jaké téma příště. Jedna z nejvýznamnějších idejí, která mi v současné době rezonuje v hlavě, je větší propojení práva a izolací, resp. celého stavebnictví. Přednáška, kterou měla paní doktorka Táňa Diršmídová, byla velmi oceňovaná jako velmi důležitá. Nejen varovat a ukazovat vady a poruchy ve stavebnictví, ale též ukazovat vady a poruchy v právním kontextu stavební činnosti, které mají svá specifika a nelze je podceňovat, protože mají mnohdy fatálnější důsledky než jakékoliv partikulární vady a poruchy.
V rámci konference Izolace 2019 převzali řád Zlatého hořáku pánové Ing. Eduard Schilhart, CSc. a pan Richard Mlýnek. Vše má svoji historii a je velmi důležité tuto historii uchovávat a předávat dále, protože jsou některé události, které posunou daný obor – v tomto případě dále. Jedním z nich je působení pana Schilharta na začátku 90. let v oblasti syntetických fólií, dodnes je pojem Sarnafil, velmi významný a je synonymem kvality. Osobně se domnívám, že to byl jeden z nejvýznamnějších kroků v oblasti fóliových izolací v naší moderní izolační minulosti.
Richard Mlýnek je pojem sám o sobě. Vlastní, z mého pohledu nejvýznamnější, sbírku krytin šikmých střech, která se snad na světě vyskytuje. Její spravování a údržba je opět tak významným činem, který je nutné ocenit, vážit si ho, protože zachovává minulost, což je velmi podstatné.
Zachovávání historické paměti a udržování technických informací nám umožňuje lehce eliminovat slepé uličky ve vývoji, ale historie a ohledy na historii jsou velmi důležité i v širším kontextu svébytnosti.
V rámci konference vícekrát zazněla kritika vůči našemu systému výuky, kdy na úkor „moderních“ předmětů a oblastí se omezují ty, které jsou tradiční, tedy i výuky střech a izolací, přesto, že tyto jsou velmi důležité, a když někomu teče na hlavu (což není výjimečné) tak to jistě není příjemné, nicméně hodinové dotace se omezují stejně tak jako učební obory (nebo alespoň doškolovací kurzy), vůbec nejsou. Bohužel bez osobní iniciativy těch, kteří tuto specializaci potřebují, se nepodaří udržet si naší současnou kvalifikaci.
Přes všechna negativa, která v rámci konference byla vyřčena, věřím (v rámci svého vrozeného optimismu), že je možné zlepšování znalostí v našem oboru a současně věřím, že řemesla budou mít v budoucnosti lepší pozici na trhu práce a současně, že budou mít výrazně lepší společenskou prestiž, kterou si bezesporu zasluhují.