Konference Izolace 2020 – v číslech a obrazech

/autor: /, ,

Již po jednadvacáté jsme se stali pořadateli odborné konference Izolace, letos na téma „Izolace mezi paragrafy“.

pohled do sálu konference Izolace 2020

Rádi bychom vám konferenci přiblížili prostřednictvím čísel a fotografií.

Odborný garant konference Izolace 2020:
Ing. Marek Novotný, Ph.D., A.W.A.L. s.r.o.

ve spolupráci:

 

 

s panem prof. Ing. Jozefem Oláhem, CSc.

 

s paní docentkou Ing. Šárkou Šilarovou, Csc. 

s panem inženýrem Eduardem Schilhartem, CSc.

 

Organizační garant konference Izolace 2020 a fotograf konference:
Kateřina Zelená

 

Hlavní mediální partner Izolace.cz
Střechy, fasády, izolace
Materiály pro stavbu
Konstrukce

Pořadatel:
A.W.A.L. s.r.o. – expertní a projektová kancelář, Eliášova 20, 160 00 Praha 6

Ve spolupráci:
Střechy Praha a Solar Praha

Záštita:
ČKAIT
ČSSI

Ve spolupráci:
ČVUT
Cech strechárov Slovenska
Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Hlavní partner:
Rockwool, a.s.

Partneři konference v abecedním pořadí:
ACO
AXTER CZ s.r.o.
GUARDIAN, s.r.o.
Izolprotan s.r.o.
Knauf Insulation, spol. s r.o.
Metrostav a.s.
TOPWET s.r.o.

Datum konání: 6. 2. 2020
Ročník konference: 21.
Počet sedadel: 180
Počet účastníků: 170
Počet přednášejících: 18
Počet přednášejících z řad advokátů: 2
Počet obchodních partnerů: 8
Počet mediálních partnerů: 3
Počet fotografů: 1 (1 záložní) + 1 Memoriál A. Fajkoše
Počet oceněných osob: 1 Malovaný háček, 2 Řád zlatého hořáku, 10 Memoriál A. Fajkoše

Den předem – přípravné odpoledne

Ráno začínáme prezencí účastníků:

Paní inženýrka Alena Georgiadisová s panem inženýrem Markem Novotným

A nastupuje pan inženýr Novotný s první přednáškou: Znalec, izolace a paragrafy, průšvihy profesního života..

 

Druhým přednášejícím, který nás zavede do právního prostředí je pan JUDr. Mgr. Petr Košík s tématem: „Problematika odstoupení od smlouvy o dílo u stavebních zakázek“.

 

Třetí přednáška pana Ing. Lubomíra Keima, CSc. s názvem: „Právní předpisy a technické normy ve vztahu ke stavebním výrobkům“.

Následuje předání ocenění Řád zlatého hořáku:

Letos pro pana Ivana Dvořáka, cechmistra z Cechu klempířů, tesařů a pokrývačů.

a druhý Řád pro pana Ing. Eduarda Jamricha, za kterého přebírá cenu pan profesor Oláh:

 

Následuje předání ceny Malovaný háček pro šikovného izolatéra. Cenu přebírá pan Jiří Vaníček z firmy DOGA IZOL.

Pan inženýr Novotný ukazuje malovaný háček pro oceněného..

..kterým je právě pan Jiří Vaníček.

Po přestávce na kávu vystoupí pan inženýr Luboš Káně s přednáškou „Dostupnost informací pro správný návrh“.

Další přednášku měl na starost pan inženýr Jan Klečka s panem inženýrem Romanem Vomlelem, téma:

„Postup správné přípravy stavby, její realizace s cílem dodržet požadovanou kvalitu izolací“.

Druhý blok uzavřel pan Michal Jandík s přednáškou „Školení a kontrola jako prevence soudních sporů“.

 

A je tu čas pro vyhlášení výsledků studentské soutěže a předání cen Memoriálu Antonína Fajkoše.

Porota společně s vítězi soutěže 9. ročníku.

A následoval oběd:

 

Posilněni dobrou krmí se vrháme do druhé poloviny konferenčního dne.. Tu nám odstartuje po právní stránce pan JUDr. Tomáš Krejčí s tématem „Komparace arbitrážního a soudního řízení“.

 

Hydroizolace v okrajových podmínkách řešil ve své přednášce pan inženýr Petr Jůn.

 

Pan Libor Bednář přišel hodnotit střešní fólie a systémy a přínos výsledků zkoušek pro uplatnění v praxi.

 

Proč dodržovat normy při návrhu a realizaci odvodnění plochých střech nám ve svém vstupu zodpověděl pan Bc. Jan Dvořák.

Následuje přestávka na kávu a přednáška pana inženýra Eduarda Schilharta, CSc. o ochraně osob proti pádu z výšky z pohledu platné legislativy doplněna diskusí s otázkami pana inženýra Záviše Bozděcha.

 

Ing. Petr Selník povídá o Smart Roofs.

Pan Štěpán Lášek nás uvede do problematiky plochých střech a jejich provádění z hlediska energetického standardu NZEB.

 

Pan inženýr Martin Henčel uvede slovy, že jde o mezinárodní konferenci (prezentuje ve slovenštině) svou přednášku o izolacích „Rockwool“ v paragrafech a normách.

 

Firma Rockwool, hlavní partner konference, pokračuje přednáškou o spádování nejen plochých střech.  Navíc s příklady z praxe. Uvede pan inženýr Petr Epstein.

 

Připravit se na správné odvodnění plochých střech aneb být „pro vše, co přijde“. Přednáší pan Lukáš Vampola.

 

Na závěr vady a poruchy mechanických kotvení plochých střech pana Josefa Frodla.

 

A ještě pohled do sálu během přednášek:

 

A o přestávkách:

A na závěr:

Za rok na viděnou..

Za redakci Izolace.cz

Kateřina Zelená

foto: autor