Óda na izolace

/autor: /

 

Óda na izolace,

resp. óda na mezinárodní veletrh Střechy Praha 2020.

(komentář a hodnocení toho, který fandí – ing. Marek Novotný, Ph.D., znalec)

V Praze dne 6.-8. 2. 2020 se konal veletrh Střechy 2020 s velkým množstvím doprovodných programů, počínajíce naší konferencí Izolace 2020 – již 21. ročníkem této konference (článek o konferenci Izolace 2020 dostupný taktéž mezi články na www.izolace.cz).

Kromě „všedních“ dnů, čtvrtku a pátku, jsem měl možnost se po veletrhu projít ještě i v sobotu, kde jsem se musel prodírat davy příchozích a průchozích, takže návštěvnost byla asi naprosto úžasná. Lidé mají zájem získávat informace a hledají, jak se k nim dostat.

Stavebnictví je předobrazem ekonomické úrovně daného státu, v době konjunktury je zájem o stavění velký a lidé se zajímají a navštěvují obdobné výstavy. Z tohoto hlediska jsem na tom velmi dobře, protože dotazy a hlavní zájem byl nejen na vlastní nové stavění, ale hlavně na zlepšování, rekonstrukce, opravy a vše s tím spojené. To znamená, že se o náš nemovitý majetek staráme a snažíme se jej udržovat v tradici „pro naše děti“, což je ovšem velmi pozitivní.

V rámci veletrhu bylo vidět velké množství zajímavých exponátů, což také reprezentuje technický rozvoj a komplexnost stavebnictví v řadě směrů. Byly vystavovány nejen materiály a systémy stavebních konstrukcí, ale pracovní nástroje a propojení mezi stavebnictvím a IT – drony monitorované stavby, laserové zaměřování staveb a mnoho dalšího.

Významná část veletrhu měla společný jmenovatel a to snahu ulehčit řemeslníkům práci, její zefektivnění, resp. zpřesnění práce na stavbě. Konečně řemeslníků je čím dále tím méně a je nutné si je předcházet. Toto ví velmi dobře stavební trh, nicméně z oficiálních míst moc podpory řemeslům nejde. Spíše je to boj o přežití. I když práce cechů a dalších profesních sdružení je čím dál důležitější. Smutné je, že mnohdy suplují obvyklé funkce státu. Např. při tvorbě norem a dalších technických podkladů pro stavebnictví.