Kotva SOL-F lze použít i na asfaltové pasy

/autor: /, ,

SOL-F 

Bezpečný montážní systém o vysoké únosnosti při zajištění vodotěsnosti přípojů a bez tepelných mostů. O tomto systémovém kotvícím prvku jsem na stránkách izolace.cz již informoval (článek k nalezení zde). To co se oproti minulosti změnilo je možnost rozšíření jeho použití. Původně byl systém vyvinut pro vodotěsné izolace z PVCp. V současnosti jsou již první realizace i s asfaltovými pásy.
Montáž SOL-F při použití hydroizolace z asfaltových pásů 
Realizace kotevních bodů konstrukce houpačky na střeše bytového domu v Praze.
o1.png
Na střeše bylo instalováno 5 kotevních bodů systému SOL-F. Montáž probíhala v říjnu 2014 a byla z technologických důvodů rozdělena do dvou dnů. Nejprve byla geodetickým měřením přesně zaměřena
místa montáže kotevních prvků SOL-F. Za pomoci speciální děrovky byl následně vyvrtán otvor o průměru 100 mm až do hloubky 220 mm až 270 mm v závislosti na tloušťce spádové tepelné izolace. Parozábrana
na dně vývrtu zůstala nepoškozena. Vytvořené otvory byly z důvodu pevného a bezpečného dosednutí distančního profilu vyčištěny i za pomoci vysavače. Na základě přesného doměření hloubky vývrtu byly pak
distanční profily seříznuty na požadovanou délku. 
o2.png
Kotvení SOL-F do betonového podkladu je velmi jednoduché. V současné době je maximální délka
šroubů do betonu 275 mm a lze tedy jimi upevnit distanční profil přes tepelnou izolaci tloušťky do 240 mm.
Při použití hřebů do betonu řady Spike Twister je možné bezpečně upevnit distanční profil přes
tepelnou izolaci maximální tloušťky až do 320 mm. Předvrtání betonu příklepovým vrtákem o průměru
5 mm pro šroub do betonu řady TI a o průměru 6,3 mm pro hřeb do betonu řady DT přes otvor v
distančním profilu není žádný problém. Požadované délky a průměry příklepových vrtáků jsou součástí nabídky montážního příslušenství firmy SFS intec. 
o3.png
 Po upevnění distančního profilu přes spodní přírubu do betonového podkladu následovalo důkladné zametení okolí kotvy a přilepení záplaty z měkčeného PVC přímo na povrch asfaltového pásu. Za tím účelem bylo použito PUR lepidlo firmy Sika – Trocal řady C300. Toto lepidlo lze použít při teplotě od 5 stupňů Celsia do 50 stupňů
Celsia, je tedy nemožné tuto chemickou fázi montáže provádět při mrazu anebo při extrémních letních teplotách. Po zatvrdnutí lepeného spoje (při teplotě 10 stupňů je to jedna hodina) bylo možno pokračovat v chemickém procesu montáže. Na PVC folii bylo třeba válečkem nanést spojovací nátěr Sikalastic – Primer PVC. 
o4.png
Po zaschnutí nátěru Primer PVC bylo možno válečkem nanést první vrstvu tekuté PVC hydroizolace pod označením Sikalastic 621 TC, do které byla v místě překrytí záplaty s asfaltovým pásem umístěna výztužná vložka. Nanesením první vrstvy tekuté hydroizolace skončila montáž kotev prvého dne, neboť bylo třeba zajistit technologický čas pro její perfektní vytvrzení. Na druhý den byla za pomoci válečku nanesena druhá pojistná vrstva tekuté hydroizolace Sikalastic 621 TC. Kotvy SOL-F byly pak dovybaveny horní upevňovací deskou a následně pak předány vedoucímu stavby. 
o5.png
Závěr 
Kotvy SOL-F mohou přispět k bezproblémovému řešení umístění těžkých technologií, pochůzných
lávek, ale i speciálních konstrukcí na ploché střeše, třeba tak jak to představuji v tomto článku.
Podrobné informace ke kotvám SOL-F získáte i na webu: www.sfsintec.biz/cz