Částečné zatmění Slunce

/autor: /
Dnes, přibližně v 10:45 v České republice (záviselo na místě pozorovatele), si mnoho lidí nenechalo ujít zajímavý astronomický jev a to zatmění Slunce. Jednalo se pouze o částečné zatmění a v jeho největší fázi to bylo 73,8 %. Jak asi každý slyšel, tento okamžik se bude opakovat v našich zeměpisných šířkách za jedenáct let a to 12. 08. 2026, kdy bude zatmění ještě o něco větší 88,5 % v 20:11 tady v době, kdy bude Slunce těsně nad obzorem a bude možná lépe pozorovatelné i bez černých skel. Další celkové zatmění slunce nastane až v roce 2135. Pokud Vás zajímají bližší informace ohledně zatmění Slunce u nás ale i jinde ve světě je možné doporučit návštěvu stránek http://www.astro.cz.

o1.jpg

V minulých dnech se rozvinula debata, jak zatmění Slunce ohrozí elektrickou přenosovou soustavu. Je možná, že jsme si proto více uvědomili, že pro nás Slunce představuje nenahraditelný zdroj energie. Každý, kdo si nenechal tento úkaz ujít a vyrazil ven, aby přes černé brýle, začerněná skla nebo přes disketu mohl na vlastní oči pozorovat tento úchvatný jev, si musel určitě všimnout dvou zajímavých jevů. Prvním je změna odstínu denního světla a druhým je citelné ochlazení.

o2.jpg

Malé připomínky toho, co se stane, pokud se přístup ke Slunci omezí. Je dobré připomenout si toto v době kdy se vedou debaty o tom, zda je oslunění pro náš život důležité a zda má smysl zachovávat požadavky na proslunění uvnitř staveb. No a na závěr malé připomenutí, že dnes přibližně ve 23:45 bude rovnodennost a začíná jaro.

o3.jpg