Mechanické poškození hydroizolací zábavní pyrotechnikou, cigaretami a ohnivými prostředky

/autor: /
Každý hydroizolační materiál je citlivý na necitlivé zacházení, a to nejen v průběhu realizace, ale také následně, když by měl fungovat na střechách.
Bohužel dochází k situacím, kdy zjišťujeme, že se hydroizolace ničí vlastními silami, tj. kromě mechanického poškozování, prorážení i žhavými produkty našeho života, a to ať už to je zábavní pyrotechnika, žhavé uhlíky z grilu nebo cigaretové nedopalky típané o hydroizolaci. Vždy se jedná o nedbalost a nezodpovědnost.
obr.1.jpg
Obr. č.  1 – propálená fólie po dopadu zábavní pyrotechniky
obr.2.jpg
Obr. č.  2 – další příklad propálené fólie zábavnou pyrotechnikou
Ukazuje se, že při používání zábavné pyrotechniky můžeme očekávat i poškození hydroizolačních povlaků střešních plášťů. Jedná se o velmi nebezpečnou záležitost, protože dolet této pyrotechniky je značný a zjištění tohoto stavu není vůbec jednoduché. Jedná se o jednotlivé propálené díry, které je vždy problém identifikovat.
Jedna z publikovaných propálení byla zjištěna na 13patrovém panelovém domě, takže dolet zábavné pyrotechniky je i na vzdálenosti, které jsou až neuvěřitelné.
obr.3.jpg
 Obr. č.  3 – propálená fólie po dopadu zábavní pyrotechniky
Na výše uvedených obrázcích je patrné poškození hydroizolační fólie, ke kterému došlo v důsledku dopadu zábavné pyrotechniky na nezakrytou hydroizolaci. Důsledkem tohoto dopadu je pak propálení nebo výrazné poškození syntetické fólie.
Stejný důsledek má dopad čehokoliv žhavého, cigaretového nedopalku, uhlíku z grilu atd.
obr.4.jpg
Obr. č.  4 – hydroizolační povlak ze syntetické fólie PVC propálený nedopalkem cigarety
obr.5.jpg
Obr. č.  5 – hydroizolační fóliový povlak poškozený cigaretovými nedopalky
Pyrotechnika, resp. cigarety, jsou schopné poškodit hydroizolací obdobným způsobem. Na předcházejícím obrázku je patrné mnohočetné poškození fóliové hydroizolace od nedopalků cigaret. Do těchto míst se neoficiálně chodí kouřit a je jasné, že hydroizolace, zejména fóliová, toto namáhání nemůže přežít.
Syntetické fólie jsou obecně velmi citlivé na toto namáhání a v místech, kde mu mohou být vystaveny, by, měly být kryty mechanickou ochranou, která spolehlivě tyto materiály ochrání.
Zakončím to zvoláním, cigarety škodí zdraví a hydroizolacím též.
Fotografie: Přemysl Rut, A.W.A.L. s.r.o.