Memoriál Antonína Fajkoše

/autor: /

Společnost pro Memoriál Antonína Fajkoše vyhlašuje již 8. ročník soutěže pro studenty vysokých škol „O nejlepší studentskou práci zaměřenou na STŘECHY“.

Soutěž je určena studentům všech vysokých škol v České a Slovenské republice. U všech soutěžních prací je důraz kladen na správnost technického řešení, proveditelnost a přehled zpracování. Do 8. ročníku Memoriálu Antonína Fajkoše lze přihlašovat všechny typy vysokoškolských prací, které byly zpracovány v období od 1. 9. 2017 do 30. 8. 2018.

Soutěžní kategorie:
Grafická práce na téma STŘECHY
Textová práce na téma STŘECHY
Nejzajímavější detail STŘECHY a Titul Junior Star (pro studentské práce související se střechami – které ale nejsou závěrečnými pracemi)

NOVINKA! Soutěžní práce se zaslaným posterem budou automaticky zařazeny do soutěže o Cenu veřejnosti.

Memoriál připomíná předního odborníka, pedagoga a soudního znalce doc.Ing. Antonína Fajkoše, CSc., který se střechami spojil převážnou část svého profesního života.

Více informací naleznete na www.memorial-af.cz a na facebooku a na kontaktech +420 728 265 523, memorial.af@gmail.com

Soutěžní práce je nutné zaslat do 15. 10. 2018.

Hlavním mediálním partnerem je časopis Střechy-Fasády-Izolace.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 7. 2. 2019 na jubilejním 20. ročníku konference Izolace 2019 v rámci veletrhu Střechy Praha.

redakce