Nadkrokevní tepelná izolace a její kotvení

/autor: /,
Nadkrokevní zateplení se v poslední době i u nás v České republice objevuje stále častěji. Je tomu tak v důsledku stále vyšších požadavků norem na zateplování šikmých střech, díky čemuž se zvýšila poptávka po větších tloušťkách tepelné izolace v konstrukci. Systém zateplení nad krokvemi je již nyní, v porovnání se zateplením mezi krokvemi a pod nimi, výhodnějším řešením celkové konstrukce zateplení šikmé střechy.

Zateplení nad krokvemi 

Ještě před několika málo lety byly tyto systémy, společně s mechanickým kotvením, dražší než klasické způsoby zateplování mezi a pod krokvemi. V současnosti je cena kompletního systému zateplení nad krokvemi na stejné úrovni, ne-li hospodárnější. Nadkrokevní zateplení je osvědčený způsob zateplení ověřený dlouholetými zkušenostmi při používání v šikmých střechách zejména v Německu, v Rakousku a ve Švýcarsku. K pionýrům nadkrokevního zateplení patří firma Bauder, která ve spolupráci s firmou SFS uvedla v Německu kompletní systém nadkrokevního zateplení již před 20 lety ! 
Zateplení nad krokvemi můžeme chápat jako příležitost pro esteticky zajímavé přiznání dřevěné nosné konstrukce krovu v interiéru, jako způsob zajištění energeticky úspornějšího standardu, nebo jako příležitost ke zlepšení vlastností zateplené střechy bez nutnosti snižování podhledů na straně interiéru.

1.1 Výhody zateplení nad krokvemi

– Minimalizace tepelných mostů: Vzhledem k eliminaci záporného vlivu krokví jako tepelných mostů se zabrání úniku tepla těmito místy, dřevěné krokve běžně snižují izolační schopnost konstrukce o 10%. Větším problémem ale bývá nekvalitní pokládka desek tepelné izolace se spárami a netěsnostmi. Tepelně-izolační práce uvnitř budovy nelze tak dobře kontrolovat a spousta nešvarů je pak zakryta záklopem. Na tyto skryté problémy poukáže až časem, neúprosná stavební fyzika a nákladně jsou pak řešeny následky nekvalitně provedeného zateplení.
– Snížení rizika poničení parobrzdy: Nedochází k perforaci průnikem kotvení roštů pro podhled a tím se snižuje riziko průniku vlhkosti v nedokonalých detailech.
– Eliminace chyb v konstrukci: Zateplením nad krokvemi se vyhneme často problémovým řešením složitých prostupů konstrukce krovu v interiéru a to jak z hlediska parozábrany, tak z hlediska tepelné izolace. Příkladem může být zaizolování kleštin krovu.
– Minimalizace akustických mostů: Krokve se stávají vlivem své tuhosti akustickým mostem. Pokládkou izolace nad krokve můžeme dosáhnout u izolace z kamenné vlny tloušťky 200 mm vzduchové neprůzvučnosti Rw = 52 dB o zvýšení požární odolnosti také nemůžeme mít pochybnosti.
–  Rychlá montáž: Systém zateplení nad krokvemi je celkově snazší a rychlejší na montážní práce na stavbě, navíc odpadají problémy s úchyty sádrokartonových roštů u vyšších tlouštěk izolací pod krokvemi.
– Normové požadavky: Systém zateplení dokáže vyplnit požadavky norem pro nízkoenergetické stavby a v kombinaci s další vrstvou tepelné izolace mezi (případně i pod) krokvemi i pro pasivní domy. 
– Estetické ztvárnění interiéru: Dřevěný podhled v interiéru může zůstat volný bez dalších konstrukčních úprav. Docílí se tím příjemného estetického působení struktury dřeva v podkroví domu.

1-kopirovat-.jpg
 

1.2 Mechanické kotvení zateplení nad krokvemi za pomoci vrutů Twin UD

Dvouzávitový samovrtný vrut Twin UD spolehlivě upevní kontralať do nosné dřevěné krokve. Upevňovací systém Twin UD byl na základě zkušeností z praxe vylepšován a používá se nejen pro nadkrokevní zateplení, ale také pro upevnění nosného roštu odvětrávané fasády.

Upevňovací systém Twin UD obsahuje:

  • samovrtný vrut Twin UD, jehož vrtací hrot eliminuje vznik prasklin ve smrkové kontralati. Tento dvouzávitový vrut se stejně stoupajícími závity usnadňuje nastavení pozice kontralatě. Větší průměr vrutu zvyšuje návrhové statické hodnoty a nová frézka usnadňuje jeho zašroubování. Konstrukce vrutu umožňuje zajistit kontrolovaný přítlak dřevěné kontralatě na tepelnou izolaci za pomoci definovaného přenosu sil přes závity vrutu do dřeva. Vrut umožňuje vysoký přenos zatížení v tahu i v tlaku. Vrut Twin UD lze standardně použít pro tloušťky tepelných izolací až 300 mm. Na zakázku to může být ještě mnohem více. Tepelné mosty u plnoplošného zateplení jsou vzhledem k průměru vrutu a počtu na 1 m2 minimální. Vrut je zajištěn proti působení koroze spolehlivou ochranou povrchu Durocoat®.
  • návrhové tabulky v souladu s evropským technickým schválením ETA-12/0038.

333-kopirovat-.jpg
  
– výpočetní program včetně kladečského plánu v českém jazyce podle ETA-12/0038 
– montážní bit TORX® T40 a šablona jsou součástí každého balení vrutů po 50 kusech

3-kopirovat-.jpg
 
1.3 Základní požadavky na spojovací prostředky zateplení nad krokvemi 

Záruční doby na materiály šikmých střech včetně jejich systémové montáže se pohybují v rozmezí od 10 do 50 let. Po celou tuto dobu musí být zajištěna i záruka na použité primární mechanické kotvení nadkrokevního zateplení.

  • Vrut bude spolehlivě zajišťovat statický přenos tahových i tlakových sil z kontralatě do krokve. Přenos sil je bezpečně zajištěn upevněním dřevěného prvku na závitech vrutu a  nikoli pouze za hlavu vrutu. Při sesychání či bobtnání dřeva se hlava vrutu do měkkého smrkového dřeva zatlačí a mechanický spoj se tak uvolní!
  • Vrut bude odolávat působení korozních vlivů a po celou dobu životnosti střechy nebude z důvodu koroze snížena jeho únosnost.
  • Dodavatel systému nadkrokevního zateplení definuje jasná pravidla postupu montáže všech vrstev šikmé střechy včetně kladečského plánu pro staticky spolehlivé mechanické kotvení kontralatě při použití systémových spojovacích prostředků.
  • Smrková kontralať se nejčastěji používá při rozměrech 60 x 40 mm a pro eliminaci prasklin ve dřevě se u okrajů buď předvrtává, anebo je použit bezpečný vrut Twin UD s vrtáčkem. 
 
4-kopirovat-.jpg

1.4 Závěr

Upevňovací systém Twin UD se objevil na trhu již před více než 20 lety a byl postupně zdokonalen nejen pro nadkrokevní zateplení, ale i pro odvětrávané fasády.
Střechy i fasády nově stavěných i rekonstruovaných budov lze navrhnout a smontovat jednodušeji, rychleji a bezpečněji.
Literatura a obrazové podklady

[1] J. Štok: Upevnění zateplení střechy a fasády, iTW 10/2012
[2] A. Gottwald: Nadkrokevní systémy zateplení podkroví, iMateriály 2008
[3] O. Neudert: Systém nadkrokevní tepelné izolace Bramactherm 2011
[4] K. Sedláček: Inovace v systému zateplení nad krokvemi Isover 2012
[5] V přednášce jsou s laskavým souhlasem použity autorské fotografie z databáze firem Bachl, Bramac, Büsscher&Hoffman, Isover, Knauf insulation, Puren, Rockwool a SFS intec