Příklady poruch šikmých střešních plášťů

/autor: /
Tradičními českými střechami jsou šikmé střechy s pálenou krytinou. Forma zůstala a výrazně se změnily a obohatily možnosti, které v současné době máme k jejich řešení a to jak v ploše, tak i v konstrukčních detailech. Kromě klasických nezateplených šikmých střech se vyskytují více a více zateplené šikmé střešní pláště nebo střešní pláště, které obsahují obytné prostory a vše, co s tím souvisí.

Takže se nám rozšířilo užití prostor pod šikmými střechami, rozšířily se možnosti technické na jejich řešení a s tím ruku v ruce se zvětšilo množství vad, poruch a dalších nepříjemností, které s sebou rozvoj možností nese a to včetně slepých uliček.

Některé poruchy jsou univerzální, které přetrvávají od historie do dneška – což jsou zejména důsledky dlouhodobého zatékání na nosné konstrukce, které pak trpí biologickou korozí – houbami, hnilobami atd. důsledkem pak jsou statické poruchy a kompletní ztráta funkčnosti, v tomto případě nosných prvků krovu. 
 
bez-nazvu1-kopirovat-.jpg 
bez-nazvu2.jpg
Obr. č.  1, 2 – Poničený krov dlouhodobým zatékáním
 
U každého šikmého střešního pláště je dalším významným prvkem krytina umisťovaná na bednění latě. Kromě klasické skládané krytiny máme k dispozici všechno možné, včetně povlakových izolací, fóliových, asfaltový atd. Tedy obrovská škála možností, které se využívají. 

Jedním z příkladů je střecha, která je na obrázku č. 2, kde je skládaná krytina bez klempířských prvků dotěsněna montážní pěnou. I takové věci se vyskytují v rámci české lidové tvořivosti.
bez-nazvu3-kopirovat-.jpg
Obr. č.  3 – Náhrada klempířských detailů, keramických tvarovek montážní pěnou

Krytiny jsou další oblast, kde je možno identifkovat různé vady a nedostatky a to ať výrobního charakteru, tak i prováděcího. Na následujících obrázcích č. 3 a 4 jsou příklady poškozené krytiny, resp. velmi neobvykle provedené.
bez-nazvu4-kopirovat-.jpg
Obr. č.  4 – Poničená krytina z cementovláknitých šablon

bez-nazvu5-kopirovat-.jpg 
Obr. č.  5 – Typická destrukce asfaltových šindelů vyztužených vložkami na bázi celulózy 
 
Obrázky č. 4 a 5 dokumentují nekvalitu této konkrétní krytiny, ale to neznamená, že všechny cementovláknité šablony, resp. asfaltové šindele, jsou nekvalitní. Vždy je nutno konstatovat, že většina takovýchto a obdobných vad, je způsobena levnou výrobou, levnými výrobními komponenty, které nejsou schopné přežít naše drsné klimatické podmínky.
bez-nazvu6-kopirovat-.jpg
 Obr. č.  6 – Deformace plastových šablon

Jedním z významných fenoménů, které limitují kvalitu všeho, je cena. V případě honby za co nejnižší cenou se vyskytují i příklady jako na obrázku č. 5, kde došlo k deformaci vrchní části šablony. Jedná se o plastové šablony vyrobené z plastového recyklátu, kde došlo k migraci části hmoty (pod UV zářením) z povrchu těchto šablon, tím došlo k zmenšení hmoty a celkové deformaci šablony.

Kromě kvality materiálů je významným prvkem i kvalita provedení, resp. následné údržby. Je nutné dbát nejen na kvalitu vstupních materiálů, ale i na následnou údržbu. Všechny střechy je nutné udržovat, není možné, abychom očekávali, že nám stavební konstrukce, včetně střech, vydrží bez jakékoliv údržby. Tato údržba nebo kontrola je nutná minimálně dvakrát do roka tak, aby vykryla přípravu na zimu a důsledky po zimě. V případě, že se tato fakta budou ignorovat, můžeme se setkat se střechami tak, jak jsou uvedeny na následujících fotografiích.

bez-nazvu7-kopirovat-.jpg
Obr. č.  7 – Bizardní provedení šindelové krytiny včetně návaznosti na komín

bez-nazvu8-kopirovat-.jpg
 Obr. č.  8 – Absence údržby způsobuje i zelené šikmé střechy

Samozřejmě, že u krytiny, jejich oprav a vším co s tím souvisí, je možné najít velmi neobvyklá řešení, o jejich funkčnosti lze s úspěchem pochybovat. Jedno z nich je na následujícím obrázku č. 9, kde je pokus o propojení různých typů krytin, různých spádů atd. Jak to dopadlo, je naprosto jasné, ale je to také příklad reálného stavu našich střešních plášťů.

bez-nazvu9-kopirovat-.jpg
Obr. č.  9 – Kombinace různých krytin

Kromě výše uvedené problematiky u šikmých střech je mimořádně důležitá problematika stavební fyziky, zateplení a vše co s tím souvisí. Touto problematikou se zabývají další příspěvky v tomto sborníku. Výše uvedený text a fotografie mají pouze dokumentovat šířku problematiky poruch střešních plášťů z hlediska nosných konstrukcí, krytin a prvků šikmých střešních plášťů.