Nejstarší zelená střecha v České republice

/autor: /

Na dohled hradu Helfštýna v rovině Moravské brány leží historické město Lipník nad Bečvou. Kromě mnoha jiných pamětihodností se zde nachází zámek z roku 1609. Navržen byl vlašským zednickým mistrem, což dokládá použitý typ kleneb s lunetami, zdobenými charakteristickou ornamentální štukovou výzdobou. O italském původu lipenského zámku svědčí i konstrukce schodiště vtaženého do interiéru stavby.


 


Renesanční zámek byl vybudován jako patrový s dvoutraktovou dispozicí. V 60. letech 19. století došlo k jeho radikální novoklasicistní přestavbě, která zahrnovala také přilehlá boční hospodářská křídla. Autorem přestavby byl stavitel Josef Žák. Podle jeho projektu vznikla i technicky zajímavá a dodnes originální úprava terasy na střeše bývalých stájí západního dvorního křídla – zahrada propojená pomocí můstku s bývalým salónkem v jihozápadním nároží. První návrhy střešní zahrady jsou spojeny nejen se stavitelem Josefem Žákem, ale také se zahradníkem Ferdinandem Wenzlem. Historie zahrady spadá až do roku 1863, odkud pochází první skica tužkou s návrhem vybudování terasy nad budovou koňských stájí. V době svého vzniku šlo o první střešní zahradu v zemích severně od Alp. Současná podoba střešní terasy s novou železobetonovou konstrukcí byla vybudována v letech 1910 – 1911 podle projektu firmy Eduarda Asta z Opavy.


 


Tato nejstarší střešní zahrada v České republice byla v minulých letech rekonstruována. V roce 2005 začala první fáze, kdy byla zlikvidována vyčerpaná původní zemina v tloušťce 30 cm, a to až na původní hydroizolaci. Tu tvořily asfaltové izolační pásy tloušťky 10 mm v dobrém stavu, takže bylo rozhodnuto je ponechat. Železobetonová balustráda po obvodě zahrady byla v této fázi nejprve očištěna tlakovou vodou a pískováním. Následně byly provedeny zkoušky stávajících betonů, které prokázaly dostatečnou kvalitu i po stránce pevnosti. Pod úrovní původní zeminy však byl jejich povrch porušený s obnaženou výztuží.


Postup rekonstrukce pak byl následující. Nejprve byl odstraněn nesoudržný zkorodovaný beton balustrády a krčky sloupků (40 x 40 cm) byly opraveny ochranným protikorozním nátěrem výztuže a reprofilační maltou značky Remmers. Praskliny byly zataženy směsí epoxidu. Výsledkem provedených zásahů byl sice opravený, ale nestejnoměrný povrch sloupků balustrády. Proto byl v konečné fázi povrch sjednocen hydrofobním nátěrem Funcosil.


 


Stěžejním úkolem celé rekonstrukce bylo řešení detailů napojení hydroizolace na sloupky balustrády. Kolem sloupků, v obvodovém odtokovém žlabu a do vzdálenosti 1,5 m od balustrády byla odstraněna původní asfaltová izolace. Nahrazena byla membránou Firestone EPDM.


 


Původní hydroizolace v ploše zahrady byla vyspravena asfaltovým paropropustným nátěrem Fields F 100, na takto upravený základ byla položena PE fólie, tepelná izolace (pěnový polystyren EPS S 100 s Stabil) a hydroizolační membrána Firestone EPDM. Vyvedena byla přes balustrádu až do odtokového žlabu, kde je ukončena pod měděným oplechováním. Výhodami použité technologie Firestone jsou záruka 10 let, životnost minimálně 50 let a 300% roztažnost. Nelze opomenout ani celoplošné pokrytí, v tomto případě na ploše střešní zahrady 680 m2 je membrána složena ze 4 kusů, což představuje minimum spojů.


 


Pak následovala skladba zelené střechy – separační geotextílie Filtec, hydroakumulační vrstva (nopová fólie), další separační geotextílie a síťovaná ornice a vegetační substrát. Aby se do žlabů nesplavovala zemina, je po obvodu žlabů svislá dilatační vrstva z tvarovaného žárově zinkovaného tahokovu.


 


Důležitým detailem bylo zajištění dilatace, aby při náhodném zamrznutí zeminy nedošlo k bočním tlakům na balustrádu. Proto jsou ve skladbě vrstev aplikovány svislé pruhy stlačitelných materiálů, schopných eliminovat tyto pohyby.


V ploše terasy jsou provedeny cestičky, vytvořené směsí písku, jílu a drceného vápence, která je upravena tak, aby bránila prorůstání trávy. Cesty jsou od zeminy odděleny žárově zinkovaným plechem tl. 8 mm s dilatacemi po 3 m. Uprostřed plochy je fontánka, která byla v rámci rekonstrukce demontována a nahrazena dokonalou replikou, protože původní byla v havarijním stavu.


 


Rekonstrukce z důvodu financování probíhala ve dvou etapách. V průběhu výstavby došlo ke změnám technologie a dodavatele. Návrh střešní zahrady v rámci projektu pro stavební povolení zpracovávala společnost MCO Moravia Consult Olomouc, a. s., projektová, inženýrská a konzultační společnost. Oprav v první etapě se ujala firma Traweko 96, s. r. o., z Lipníku nad Bečvou. Realizaci pak dokončovala firma PKD Projekt z Hranic na Moravě, a to v termínu od května do září 2006.


Výsledkem všech prací je střešní zahrada ozeleněná ve stylu zámeckých zahrad, dokreslující zámecký park a celý areál. Protože se dochovaly fragmenty původních plánů, bylo ozelenění řešeno, včetně cestiček a dělení vnitřních záhonů, podle nich, bez prostoru pro improvizaci. Jde o kombinaci travních porostů, pokryvných rostlin, keřů a dokonce i nízkých stromků. Nutné však bylo zohlednit údržbu zahrady, kvůli ní je po obvodu lemující chodníček a vše řešeno pro pojezd sekačkou a malou mechanizací. Ozelenění doplňuje po stranách parkové osvětlení a parkový mobiliář (lavičky, odpadkové koše).


(red)


Podrobnosti k článku můžete najít v čísle 3/2007 časopisu Střechy, fasády, izolace.