Výstava Panelový dům a byt

/autor: /

Mottem pro první ročník výstavy Panelový dům a byt, která proběhla ve dnech 22. – 24. 2. 2007 na pražském Výstavišti v Holešovicích, bylo: „Panelový byt – vhodné místo pro život i ve 21. století“.

 

Výstava představila svým návštěvníkům materiály, výrobky, technologie a služby vhodné pro regeneraci či rekonstrukci tohoto typu bydlení a možnost jejího financování viz následující členění:

 

exteriér – revitalizace domu, kam spadalo vše týkající se fasád (vč. lodžií a balkónů, jejich konstrukce a zasklívání) a střech,

 

interiér – rekonstrukce domu a bytu, kde nemalý význam kromě jiného hrála např. izolace proti hluku  – častým dotazem zde bylo, jak se vypořádat s hlučným pianistou nebo s pozdě v noci se vracejícím taktéž hlučným sousedem..,

 

služby – finance, správa, legislativa.

 

Návštěvníci si prohlédli vzorový třípokojový byt systému VVU-ETA postavený v měřítku 1:1 (15,6 x 6,2 m), jehož partnerem byla Česká spořitelna a rovnou mohli využít stále nových a výhodnějších hypoték připravených bankovními domy, jejichž 

přítomnost na výstavě byla v rámci služeb (financování) nezbytná.

 

V blízkosti tohoto bytu si bylo možné poslechnout v rámci dvoudenní odborné konference CEERES (jednalo se již o 3. ročník, 1. ročník proběhl v Bratislavě) vše o bydlení, správě a údržbě, financování a dalších souvisejících činnostech spojených s existencí panelových sídlišť a objektů.

 

Pravdou je, že pokud budeme mít štěstí a narazíme na odborníky, kteří nám dobře poradí, bude mít pro nás návštěvníky  tato výstava smysl a za rok  si opět přijdeme pro další rady.

 

Přejeme tomuto výstavnímu novorozeněti mnoho štěstí do dalších let a nám návštěvníkům spoustu dobrých rad a tipů pro pohodlné bydlení.

 

Za redakci

Kateřina Zelená