Nevhodný podklad – vlhkost, šířka prken

/autor: /

O výsledné kvalitě střechy s krytinou z asfaltových šindelů nerozhoduje jen vlastní kvalita pásu nebo jeho pokládky, ale i typ a stav podkladu. Ve většině případů je podklad tvořen dřevěným bedněním.


Bednění na bázi dřeva musí být zhotoveno z materiálu, který má vlhkost max. 18%, při současném dodržení všech příslušných platných ČSN a EN.


V případě použití prken, by tato měla mít šíři max. 150 mm. Při dodržení uvedené maximální šíře prken bude bednění maximálně dilatováno a nemělo by docházet vlivem střídání vlhkosti v podstřešním prostoru ke tvarovým deformacím bednění.


Ve fotogalerii vidíte, jak se může tvarově změnit střešní rovina, pokud není podklad zhotoven správně.Text a foto: Ing. Ivo Ušák, Tegola Bohemia s.r.o.