Akustické vlastnosti trapézových plechů s akustickou výplní

/autor: /

V poslední době se stále více začíná dbát na uplatnění požadavkových norem týkající se povolené hladiny hluku jak v pracovní, tak bytové a odpočinkové sféře. Celková hluková zátěž a hlukové pozadí se v podstatě v celém životním prostředí postupně zvyšuje, takže proti tomu nastupuje stále přísnější kontrola, omezování a vyhodnocování zdrojů hluku.


V oblasti plochých střech lze ovlivňovat hlukovou expozici dvojím způsobem:  1. absorpcí hluku uvnitř objektů (současně s úpravou dozvuku u hluku převážně šířeného vzduchem; jde v podstatě o zkrácení a utlumení ozvěn),
  2. tlumením hluku při průchodu vnějšími obvodovými konstrukcemi stavby (opět jde hlavně o zvuk šířený vzduchem, ale chrání se tím klidnější vnější prostory).

Pokud se nebude zřizovat v podstřeší objektu zvukově absorpční podhled, může být spodní plocha střešního pláště stavby upravena přímo jako absorpční. Řešení je známé – použije se sice méně staticky únosný, ale perforovaný trapézový plech s vloženou absorpční vložkou. Tím se využije tepelná izolace jako vícefunkční, z ekonomického hlediska se pochopitelně dá najít vhodná kombinace (příplatek za perforaci + příplatek za zvětšenou tloušťku plechu + cena absorpčních vložek stojí proti ceně celoplošného akustického podhledu včetně jeho závěsné konstrukce). V takovém případě může ovšem dojít díky dvěma faktorům ke zhoršení útlumu podle bodu 2.: perforace propouštějí zvuk do střešní skladby za bariéru plechu, čímž se „ztrácí“ ze skladby asi 10 – 12 kg/m2 tlumicích hmot (na úkor vzduchové neprůzvučnosti střechy) a současně také odlehčují střešní plech a tím i celou skladbu střechy (se stejným vlivem – pro navzájem porovnatelné a podobné střešní skladby je vzduchová neprůzvučnost úměrná funkci plošné hmotnosti).
 
V současnosti vyrábí Rockwool dva typy akustických výplní, které se liší svou použitelností.


Pro menší velikosti vln a složitě lomené tvary prolisů u trapézových plechů se doporučuje přednostně použít tzv. „plný“ akustický klín – tj. prvek z minerální izolace Airrock XD zcela vyplňující mezeru (viz obr. 1). Pokud je k dispozici přesný profil mezery ve spodní vlně trapézového plechu (ať už ve formě kótovaného výkresu, náčrtu s rozměry nebo přesného slovního popisu) a dá se určit rozvinutá délka obvodu spodní vlny, lze zadat do speciálního číslicového NC vyřezávacího stroje vektorový diagram a výplň zhotovit (z dílů o délce 1,0 m). Druhou samostatnou část výrobku tvoří do vlny volně pokládaný pruh sklotkaniny černé barvy (zpravidla navinutý na cívce).


obr.1


Pro větší velikosti vln s plochým tvarem stojin (tedy prolisované do nanejvýš cca 2 mm vysokých odskoků a vyztužení) se vyrábí plochá akustická výplň z desky tlusté 30 mm, která má nakašírovánu černou sklotkaninu na jedné straně. Do strany bez rouna se vytvoří dva zářezy tvaru V (podle toho se pásek nazýval původně RAF-SE VV). Tato výplň se vloží do vlny, přitom se ohne a tvaruje podle profilu spodní vlny plechu, jíž se dotýká stranou se sklotextilií. Rouno pomáhá držet desku pohromadě (proti odlomení v místech ohybu). Z toho je zřejmé, že pro trapézové plechy s malou výškou vlny nebo spodní vlnou o šířce kolem 40 mm a méně by byl tento prvek příliš veliký (viz obr. 2). Pokud by se ovšem vkládal takový pásek do vln se stojinou s velkými prolisy, tyto by ji vytlačovaly zpět a pásek by měl snahu vyskočit směrem nahoru z vln, kde by se při další montáži mohl poškodit, anebo by netvořil pravidelně absorpční povrch mezi otvory v perforaci plechu a parozábranou vedenou po horní vlně plechu. Tento pásek se vyrábí z deskového materiálu označovaného Airrock ND FB1, jeho délka je zpravidla 1,2 m.


obr. 2


Barva černého netkaného rouna je vybrána proto, aby se opticky ztratila v otvorech perforací a nerušila tak estetiku stínových děr, které zůstávají jakoby bez viditelné výplně.


Tento článek byl vypracován Ing. Pavlem Matouškem z firmy Rockwool v rámci odborné konference IZOLACE 2005 pořádané firmou A.W.A.L. s.r.o.