Nové normy 01/13

/autor: /

Dne 8. ledna bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (01/13) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. února 2013.VYDANÉ ČSN 


ČSN EN 16247-1 (01 1505)
kat.č. 92145
Energetické audity – Část 1: Obecné požadavky
Vydání: Leden 2013
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 15316-4-3 (06 0401)
kat.č. 92061
Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy – Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné soustavy
Vydání: Leden 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15316-4-3 (06 0401) Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy – Část 4-3: Výroba tepla na vytápění, tepelné sluneční soustavy;
Vyhlášena: Leden 2008′
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 1363-1 (73 0851)
kat.č. 92100
Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky
Vydání: Leden 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1363-1 (73 0851) Zkoušení požární odolnosti – Část 1: Základní požadavky
Vydání: Únor 2000
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 15804 (73 0912)
kat.č. 92025
Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů
Vydání: Leden 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15804 (73 0912) Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Zásadní pravidla pro produktovou kategorii stavebních výrobků
Vyhlášena: Duben 2012
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 15942 (73 0913)
kat.č. 92026
Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Formát komunikace mezi podniky
Vydání: Leden 2013
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15942 (73 0913) Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Formát komunikace mezi podniky
Vyhlášena: Duben 2012
Podrobnosti z ÚNMZ


 


EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 5923 (38 9031)
kat.č. 92168
Technické prostředky požární ochrany – Hasiva – Oxid uhličitý+)
EN ISO 5923:2012; ISO 5923:2012; Platí od 2013-02-01
Podrobnosti z ÚNMZ


 


zdroj: Věstník ÚNMZ