Nové normy 02/15

/autor: /
Dne 6. února bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (02/15) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. března 2015.

ZMĚNY ČSN


ČSN 73 0804

kat.č. 96505
Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty
Vydání: Únor 2010

Změna Z2 

Vydání: Únor 2015

Podrobnosti z ÚNMZ


EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN


ČSN EN ISO 16251-1 (73 0539)

kat.č. 96209
Akustika – Laboratorní měření snížení přenosu kročejového hluku podlahovinami na malém stropním modelu – Část 1: Těžký kompaktní strop;
EN ISO 16251-1:2014; ISO 16251-1:2014

Platí od 2015-03-01

Podrobnosti z ÚNMZ

Zdroj: Věstník ÚNMZ