Nové normy 02/16

/autor: /
Dne 8. února bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (02/16) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. března 2016. 


VYDANÉ ČSNČSN EN 13251+A1 (80 6151) 
kat.č. 99074 
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při zemních pracích, v základových a opěrných konstrukcích
Vydání: Únor 2016 
S účinností od 2016-11-30 se zrušuje ČSN EN 13251 ed. 2 (80 6151) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích; Vyhlášena: Červenec 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13251+A1 (80 6151) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích; Vyhlášena: Srpen 2015
ČSN EN 13252+A1 (80 6152) 
kat.č. 99073 
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití
v odvodňovacích systémech
Vydání: Únor 2016 
S účinností od 2016-11-30 se zrušuje
ČSN EN 13252 ed. 2 (80 6152) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití
v odvodňovacích systémech; Vyhlášena: Červenec 2014 
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13252+A1 (80 6152) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití
v odvodňovacích systémech; Vyhlášena: Srpen 2015
ČSN EN 13253+A1 (80 6153)
kat.č. 99072 
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití
při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, opevňování břehů)
Vydání: Únor 2016 
S účinností od 2016-11-30 se zrušuje
ČSN EN 13253 ed. 2 (80 6153) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při
stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, vyztužování břehů);
Vyhlášena: Červenec 2014
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13253+A1 (80 6153) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při
stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, vyztužování břehů);
Vyhlášena: Srpen 2015
ČSN EN 13254+A1 (80 6154)
kat.č. 99071 
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití
při stavbě nádrží a hrází
Vydání: Únor 2016
S účinností od 2016-11-30 se zrušuje
ČSN EN 13254 ed. 2 (80 6154) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při
stavbě nádrží a hrází; Vyhlášena: Červenec 2014
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13254+A1 (80 6154) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při
stavbě nádrží a hrází; Vyhlášena: Srpen 2015
ČSN EN 13255+A1 (80 6155) 
kat.č. 99070
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití
při stavbě kanálů
Vydání: Únor 2016 
S účinností od 2016-11-30 se zrušuje
ČSN EN 13255 ed. 2 (80 6155) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při
stavbě kanálů; Vyhlášena: Červenec 2014
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN 13255+A1 (80 6155) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití při
stavbě kanálů; Vyhlášena: Srpen 2015
ČSN EN 13265+A1 (80 6158) 
kat.č. 99069 
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití
v projektech zadržování kapalných odpadů
Vydání: Únor 2016
S účinností od 2016-11-30 se zrušuje
ČSN EN 13265 ed. 2 (80 6158) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití
v projektech zadržování kapalných odpadů; Vyhlášena: Červenec 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13265+A1 (80 6158) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití
v projektech zadržování kapalných odpadů; Vyhlášena: Srpen 2015
    

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 13251 ed. 2 (80 6151) 

kat.č. 99076 
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích
Vyhlášena: Červenec 2014 
Změna Z2
Platí od 2016-03-01 
Jejím vyhlášením se zrušuje Změna Z1; Vyhlášena: Srpen 2015 
Souběžně s touto normou platí ČSN EN 13251+A1 (80 6151) z února 2016, která tuto normu zcela nahradí od 2016-11-30

ČSN EN 13252 ed. 2 (80 6152)

kat.č. 99077
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití
v odvodňovacích systémech
Vyhlášena: Červenec 2014
Změna Z2
Platí od 2016-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
Změna Z1; Vyhlášena: Srpen 2015
Souběžně s touto normou platí ČSN EN 13252+A1 (80 6152) z února 2016, která
tuto normu zcela nahradí od 2016-11-30
ČSN EN 13253 ed. 2 (80 6153)
kat.č. 99078
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití
při stavbách na ochranu proti erozi (ochranu pobřeží, vyztužování břehů)
Vyhlášena: Červenec 2014 
Změna Z2
Platí od 2016-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
Změna Z1; Vyhlášena: Srpen 2015
Souběžně s touto normou platí ČSN EN 13253+A1 (80 6153) z února 2016, která
tuto normu zcela nahradí od 2016-11-30
ČSN EN 13254 ed. 2 (80 6154)
kat.č. 99079
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití
při stavbě nádrží a hrází
Vyhlášena: Červenec 2014
Změna Z2
Platí od 2016-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
Změna Z1; Vyhlášena: Srpen 2015
Souběžně s touto normou platí ČSN EN 13254+A1 (80 6154) z února 2016, která
tuto normu zcela nahradí od 2016-11-30

ČSN EN 13255 ed. 2 (80 6155)
kat.č. 99080
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití
při stavbě kanálů
Vyhlášena: Červenec 2014
Změna Z2
Platí od 2016-03-01
Jejím vyhlášením se zrušuje
Změna Z1; Vyhlášena: Srpen 2015
Souběžně s touto normou platí ČSN EN 13255+A1 (80 6155) z února 2016, která
tuto normu zcela nahradí od 2016-11-30

ČSN EN 13265 ed. 2 (80 6158)
kat.č. 99081
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití
v projektech zadržování kapalných odpadů
Vyhlášena: Červenec 2014
Změna Z2
Platí od 2016-03-01 
Jejím vyhlášením se zrušuje Změna Z1; Vyhlášena: Srpen 2015
Souběžně s touto normou platí ČSN EN 13265+A1 (80 6158) z února 2016, která
tuto normu zcela nahradí od 2016-11-30