Nové normy 03/14

/autor: /

Dne 7. března bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (03/14) se seznamem
nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu
portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v
následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. dubna
2014.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 10819 (01 1424)
kat.č.
94980
Vibrace a rázy – Vibrace ruky-paže – Měření a hodnocení
činitele přenosu vibrací rukavicemi na dlaň ruky; (idt ISO
10819:2013)
Vydání: Březen 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN
ISO 10819 (01 1424) Vibrace a rázy – Vibrace ruky a paže – Metoda měření a
hodnocení činitele přenosu vibrací rukavicemi na dlaň ruky; Vydání: Říjen
1997
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN ISO 3095 (28 0350)
kat.č.
94904
Akustika – Železniční aplikace – Měření hluku vyzařovaného
kolejovými vozidly; (idt ISO 3095:2013)
Vydání: Březen 2014
Jejím
vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 3095 (28 0350) Železniční aplikace – Akustika –
Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly; Vydání: Září 2006
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 0842
kat.č. 94913
Požární bezpečnost
staveb – Objekty pro zemědělskou výrobu

Vydání: Březen 2014
Jejím
vydáním se zrušuje ČSN 73 0842 Požární bezpečnost staveb – Objekty pro
zemědělskou výrobu; Vydání: Duben 1996
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 14509 ed. 2 (74 7725)
kat.č.
94960
Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými
plechy – Prefabrikované výrobky – Specifikace*)
Vydání: Březen 2014

S účinností od 2014-10-31 se zrušuje ČSN EN 14509 (74 7725) Samonosné
sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy – Prefabrikované
výrobky – Specifikace; Vydání: Duben 2007
Podrobnosti z ÚNMZ

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 14509 (74 7725)
kat.č. 94974
Samonosné
sendvičové panely s tepelnou izolací a povrchovými plechy – Prefabrikované
výrobky – Specifikace

Vydání: Duben 2007
Změna
Z1
Vydání: Březen 2014
Podrobnosti z ÚNMZ


OPRAVY ČSN

ČSN EN 1793-1 (73 7060)
kat.č. 94930
Zařízení
pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických
vlastností – Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové
pohltivosti
Vydání: Červenec 2013
Oprava
1
Vydání: Březen 2014 (Oprava je vydána tiskem)
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 795 (83 2628)
kat.č. 94857
Prostředky
ochrany osob proti pádu – Kotvicí zařízení
Vydání: Únor
2013
Oprava 1
Vydání: Březen 2014 (Oprava je vydána
tiskem)
Podrobnosti z ÚNMZ

EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY
SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 13707 (72 7601)
kat.č.
94785
Hydroizolační pásy a fólie – Vyztužené asfaltové pásy pro
hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky; EN
13707:2013
Platí od 2014-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN
13707+A2 (72 7601) Hydroizolační pásy a fólie – Vyztužené asfaltové pásy pro
hydroizolaci střech – Definice a charakteristiky; Vydání: Prosinec 2009
Podrobnosti z ÚNMZ

zdroj: Věstník
ÚNMZ