Nové normy 03/16

/autor: /
Dne 8. března bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (03/16) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. dubna 2016. 


VYDANÉ ČSNČSN 73 0895

kat.č. 99489 
Požární bezpečnost staveb – Zachování funkčnosti kabelových tras v podmínkách požáru – Požadavky, zkoušky, klasifikace Px-R, PHx-R a aplikace výsledků zkoušek
Vydání: Březen 2016

ZRUŠENÉ ČSN

ČSN ISO 14964 (01 1403) 
Vibrace a rázy – Vibrace stacionárních konstrukcí – Specifikace požadavků na zajištění jakosti při měření a vyhodnocování vibrací
Vydání: Září 2001
Zrušena k 2016-04-01 90

ČSN ISO 10815 (01 1427
Vibrace – Měření vibrací generovaných uvnitř traťových tunelů při průjezdu vlaků
Vydání: Duben 1998
Zrušena k 2016-04-01 91

ČSN ISO 8569 (01 1431)
Vibrace a rázy – Měření a hodnocení účinků rázů a vibrací na citlivé přístroje v budovách
Vydání: Březen 1999
Zrušena k 2016-04-01


EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 16703 (73 0514)

kat.č. 98974
Akustika – Zkušební předpis pro sádrokartonové stěnové systémy s ocelovými profily – Vzduchová neprůzvučnost; EN 16703:2015
Platí od 2016-04-01

ČSN EN ISO 9972 (73 0577)

kat.č. 99017
Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – Tlaková metoda; EN ISO 9972:2015; ISO 9972:2015
Platí od 2016-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13829 (73 0577) Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – Tlaková metoda; Vydání: Září 2001