Nové normy 03/2018

/autor: /

Dne 8. března 2018 bylo zveřejněno další
číslo Věstníku ÚNMZ (03/18) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo
zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za
zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech
níže uvedených dokumentů je od 1. dubna 2018.


VYDANÉ ČSN


ČSN ISO 26101 (01 1644)
kat.č. 504239
Akustika – Zkušební metody určování způsobilosti prostředí volného pole
Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje  ČSN ISO 26101 (01 1644) Akustika – Zkušební metody určování způsobilosti prostředí volného pole; Vydání: Říjen 2012

ČSN EN ISO 11819-2 (01 1679)
kat.č. 504405
Akustika – Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk – Část 2: Metoda malé vzdálenosti; (idt ISO 11819-2:2017)
Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje  ČSN EN ISO 11819-2 (01 1679) Akustika – Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk – Část 2: Metoda malé vzdálenosti; Vyhlášena: Listopad 2017
ČSN ISO 18249 (01 5098)
kat.č. 504163
Nedestruktivní zkoušení – Zkoušení akustickou emisí – Specifická metodika a obecná kritéria hodnocení pro zkoušení polymerů vyztužených vlákny
Vydání: Březen 2018

ČSN EN ISO 15614-1 (05 0313)
kat.č. 504164
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 1: Obloukové a plamenové svařování oceli a obloukové svařování niklu a slitin niklu; (idt ISO 15614-1:2017)
Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje  ČSN EN ISO 15614-1 (05 0313) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 1: Obloukové a plamenové svařování ocelí a obloukové svařování niklu a slitin niklu; Vyhlášena: Prosinec 2017

ČSN EN ISO 15614-7 (05 0313)
kat.č. 504030
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu svařování – Část 7: Navařování; (idt ISO 15614-7:2016)
Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje  ČSN EN ISO 15614-7 (05 0313) 
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu
svařování – Část 7: Navařování; Vyhlášena: Květen 2017
ČSN EN 13611 (06 1820)
kat.č. 504222
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv – Obecné požadavky
Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13611 (06 1820) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv – Obecné požadavky; Vyhlášena: Prosinec 2015
ČSN EN ISO 4618 (67 0010)
kat.č. 504286
Nátěrové hmoty – Termíny a definice; (idt ISO 4618:2014)
Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 4618 (67 0010) Nátěrové hmoty – Termíny a definice; Vyhlášena: Červen 2015

ČSN EN 15824 ed. 2 (72 2402)
kat.č. 504401
Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy
Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15824 ed. 2 (72 2402) Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy; Vyhlášena: Únor 2018
S účinností od 2019-03-31 se zrušuje ČSN EN 15824 (72 2402) Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy; Vydání: Prosinec 2009

ČSN EN 14496 ed. 2 (72 2492)
kat.č. 504254
Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrové desky – Definice, požadavky a zkušební metody
Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 14496 ed. 2 (72 2492) Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody; Vyhlášena: Únor 2018
S účinností od 2019-04-30 se zrušuje  ČSN EN 14496 (72 2492) 
Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrokartonové
desky – Definice, požadavky a zkušební metody; Vydání: Březen 2006

ČSN EN 13915 ed. 2 (72 3613)
kat.č. 504266
Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem – Definice, požadavky a zkušební metody
Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13915 ed. 2 (72 3613) Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem – Definice, požadavky a zkušební metody; Vyhlášena: Únor 2018
S účinností od 2019-04-30 se zrušuje ČSN EN 13915 (72 3613) Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem – Definice, požadavky a zkušební metody; Vydání: Duben 2008

ČSN ISO 18402 (73 1790)
kat.č. 504465
Dřevěné konstrukce – Konstrukční zateplené střešní panely – Zkušební metody*);
Vydání: Březen 2018

ČSN EN 13119 (74 7200)
kat.č. 503693
Lehké obvodové pláště – Terminologie
Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13119 (74 7200) Lehké obvodové pláště – Terminologie; Vyhlášena: Leden 2017

ČSN 74 7250
kat.č. 504184
Lehké obvodové pláště – Požadavky na zabudování
Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje ČSN P 74 7250 Lehké obvodové pláště – Požadavky na zabudování; Vydání: Prosinec 2014

ČSN 74 7251
kat.č. 504195
Skládané pláště, obklady a pláště z panelů – Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled
Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje  ČSN P 74 7251 Skládané pláště, obklady a pláště z panelů – Požadavky na přesnost osazení, kvalitu a vzhled; Vydání: Říjen 2015

ČSN EN 15824 (72 2402)
kat.č. 504404
Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy
Vydání: Prosinec 2009
Změna Z2
Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Únor 2018

ČSN EN 14496 (72 2492)
kat.č. 504257
Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody
Vydání: Březen 2006
Změna Z2; Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Únor 2018

ČSN EN 13915 (72 3613)
kat.č. 504267
Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem – Definice, požadavky a zkušební metody
Vydání: Duben 2008
Změna Z2; Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Únor 2018

ČSN EN 14209 (72 3613)
kat.č. 504280
Předtvarované sádrokartonové lišty – Definice, požadavky a zkušební metody
Vydání: Březen 2006
Změna Z2; Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Únor 2018
ČSN EN 14353+A1 (72 3618)
kat.č. 504288
Kovové lišty a ozdobné profily pro použití se sádrokartonovými deskami – Definice, požadavky a zkušební metody
Vydání: Červenec 2010
Změna Z2; Vydání: Březen 2018
Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Únor 2018

EVROPSKÉ NORMY

ČSN EN ISO 14271 (05 1145)
kat.č. 503873
Odporové svařování – Zkoušení tvrdosti podle Vickerse (nízká síla a mikrotvrdost) odporových bodových, výstupkových a švových svarů+); EN ISO 14271:2017 ISO 14271:2017
Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 14271 (05 1145) Odporové svařování – Zkoušení tvrdosti podle Vickerse (nízká síla a mikrotvrdost)
odporových bodových, výstupkových a švových svarů; Vydání: Duben 2012
ČSN EN 12098-3 (06 0330)
kat.č. 503868
Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 3: Zařízení pro
regulaci elektrických otopných soustav – Moduly M3-5,6,7,8; EN 12098-3:2017
Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12098-3 (06 0330) Regulace otopných soustav – Část 3: Zařízení pro regulaci elektrických otopných
soustav; Vydání: Květen 2014

ČSN EN 12098-5 (06 0330)
kat.č. 503869
Energetická náročnost budov – Regulace otopných soustav – Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné systémy – Moduly M3-5,6,7,8; EN 12098-5:2017
Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12098-5 (06 0330) Regulace otopných soustav – Část 5: Spínací časová zařízení pro otopné systémy;
Vyhlášena: Duben 2006

ČSN EN 303-1 (07 5303)
kat.č. 503866
Kotle pro ústřední vytápění – Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky a s ventilátorem – Terminologie, obecné požadavky, zkoušení a značení; EN 303-1:2017
Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 303-1 (07 5303) Kotle pro ústřední vytápění – Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem – Terminologie, všeobecné požadavky, zkoušení a značení;
Vydání: Červenec 1999

ČSN EN 16798-3 (12 7024)
kat.č. 503982
Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 3: Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení (Moduly M5-1, M5-4); EN 16798-3:2017
Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13779 (12 7007) Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy;
Vydání: Červenec 2010

ČSN EN 16798-5-2 (12 7024)
kat.č. 503981
Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) – Metoda 2: Distribuce a výroba; EN 16798-5-2:2017
Platí od 2018-04-01
ČSN EN 302-2 (66 8531)
kat.č. 503790
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci; EN 302-2:2017
Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 302-2 (66 8531) Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Část 2: Stanovení odolnosti proti delaminaci; Vyhlášena: Září 2013

ČSN EN 302-3 (66 8531)
kat.č. 503789
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu; EN 302-3:2017
Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 302-3 (66 8531) Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce – Zkušební metody – Část 3: Stanovení vlivu poškození dřevěných vláken kyselinami při střídání teploty a vlhkosti na příčnou pevnost v tahu; Vyhlášena: Září 2013
ČSN EN ISO 52022-1 (73 0303)
kat.č. 503680
Energetická náročnost budov – Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků – Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením;
EN ISO 52022-1:2017; ISO 52022-1:2017
Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13363-1+A1 (73 0303) Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením – Výpočet propustnosti sluneční energie a světla – Část 1: Zjednodušená metoda; Vydání: Únor 2008

ČSN EN ISO 52022-3 (73 0303)
kat.č. 503679
Energetická náročnost budov – Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků – Část 3: Podrobná metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením; EN ISO 52022-3:2017; ISO 52022-3:2017
Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13363-2 (73 0303) Zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením – Výpočet propustnosti solární energie a světla – Část 2: Podrobná výpočtová metoda; Vydání: Prosinec 2005
ČSN EN ISO 52017-1 (73 0318)
kat.č. 503675
Energetická náročnost budov – Citelné a latentní tepelné zatížení a vnitřní teploty – Část 1: Obecné postupy výpočtu; EN ISO 52017-1:2017; ISO 52017-1:2017
Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením spolu s vyhlášením ČSN EN ISO 52016-1 se zrušuje ČSN EN ISO 13791 (73 0318) Tepelné chování budov – Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení – Základní kritéria pro validační postupy; Vyhlášena: Září 2012
ČSN EN ISO 13792 (73 0320) Tepelné chování budov – Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení – Zjednodušené metody; Vydání: Říjen 2012
ČSN EN 15255 (73 0323) Tepelné chování budov – Výpočet chladicího výkonu pro odvod citelného tepla z místnosti – Obecná kritéria a validační postupy; Vyhlášena: Březen 2008
ČSN EN 15265 (73 0325) Energetická náročnost budov – Výpočet potřeby tepla na vytápění a chlazení dynamickými metodami – Obecná kritéria a ověřovací postupy; Vydání: Březen 2008

ČSN EN ISO 12631 (73 0321)
kat.č. 503683
Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – Výpočet součinitele prostupu tepla; EN ISO 12631:2017; ISO 12631:2017
Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje  ČSN EN ISO 12631 (73 0321) Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – Výpočet součinitele prostupu tepla;Vydání: Duben 2013
ČSN EN ISO 52003-1 (73 0324)
kat.č. 503676
Energetická náročnost budov – Ukazatele, požadavky, kvalifikace a osvědčení – Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti EN ISO 52003-1:2017; ISO 52003-1:2017
Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15217 (73 0324) Energetická náročnost budov – Metody pro vyjádření energetické náročnosti a pro energetickou certifikaci budov; Vydání: Únor 2008

ČSN EN ISO 52000-1 (73 0334)
kat.č. 503682
Energetická náročnost budov – Základní zásady pro soubor norem ENB – Část 1: Obecný rámec a postupy; EN ISO 52000-1:2017; ISO 52000-1:2017
Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15603 (73 0326) Energetická náročnost budov – Celková potřeba energie a definice energetických hodnocení; Vydání: Duben 2009

ČSN EN ISO 52010-1 (73 0335)
kat.č. 503678
Energetická náročnost budov – Vnější klimatické podmínky – Část 1: Přepočet klimatických dat pro energetické výpočty; EN ISO 52010-1:2017 ISO 52010-1:2017
Platí od 2018-04-01

ČSN EN ISO 52016-1 (73 0336)
kat.č. 503677
Energetická náročnost budov – Energie potřebná pro vytápění a chlazení vnitřních prostor a citelné a latentní tepelné zatížení – Část 1: Postupy výpočtu; EN ISO 52016-1:2017; ISO 52016-1:2017
Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 13790 (73 0317) Energetická náročnost budov – Výpočet spotřeby energie na vytápění a chlazení; Vydání: Říjen 2009
Jejím vyhlášením spolu s vyhlášením ČSN EN ISO 52017-1 se zrušuje  ČSN EN ISO 13791 (73 0318) Tepelné chování budov – Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení – Základní kritéria pro validační postupy; Vyhlášena: Září 2012
ČSN EN ISO 13792 (73 0320) Tepelné chování budov – Výpočet vnitřních teplot v místnosti v letním období bez strojního chlazení – Zjednodušené metody; Vydání: Říjen 2012
ČSN EN 15255 (73 0323) Tepelné chování budov – Výpočet chladicího výkonu pro odvod citelného tepla z místnosti – Obecná kritéria a validační postupy; Vyhlášena: Březen 2008
ČSN EN 15265 (73 0325) Energetická náročnost budov – Výpočet potřeby tepla na vytápění a chlazení dynamickými metodami – Obecná kritéria a ověřovací postupy; Vydání: Březen 2008

ČSN EN ISO 52018-1 (73 0337)
kat.č. 503681
Energetická náročnost budov – Indikátory pro částečné požadavky ENB vztahující se k tepelné rovnováze a vlastnostem prvků – Část 1: Přehled možností; EN ISO 52018-1:2017; ISO 52018-1:2017
Platí od 2018-04-01

ČSN EN ISO 10211 (73 0551)
kat.č. 503651
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Tepelné toky a povrchové teploty – Podrobné výpočty; EN ISO 10211:2017; ISO 10211:2017
Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 10211 (73 0551) Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Tepelné toky a povrchové teploty –
Podrobné výpočty; Vydání: Únor 2009

ČSN EN ISO 6946 (73 0558)
kat.č. 503686
Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla – Výpočtová metoda; EN ISO 6946:2017; ISO 6946:2017
Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 6946 (73 0558) Stavební prvky a stavební konstrukce – Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla –
Výpočtová metoda; Vydání: Prosinec 2008

ČSN EN ISO 13370 (73 0559)
kat.č. 503652
Tepelné chování budov – Přenos tepla zeminou – Výpočtové metody; EN ISO 13370:2017; ISO 13370:2017
Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 13370 (73 0559) Tepelné chování budov – Přenos tepla zeminou – Výpočtové metody; Vydání: Únor 2009

ČSN EN ISO 14683 (73 0561)
kat.č. 503650
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích -Lineární činitel prostupu tepla – Zjednodušené metody a orientační hodnoty; EN ISO 14683:2017; ISO 14683:2017
Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 14683 (73 0561) Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích – Lineární činitel prostupu tepla – Zjednodušené metody a orientační hodnoty; Vydání: Únor 2009
ČSN EN ISO 13786 (73 0563)
kat.č. 503688
Tepelné chování stavebních dílců – Dynamické tepelné charakteristiky – Výpočtové metody; EN ISO 13786:2017; ISO 13786:2017
Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 13786 (73 0563) Tepelné chování stavebních dílců – Dynamické tepelné charakteristiky – Výpočtové
metody; Vyhlášena: Červen 2008

ČSN EN ISO 13789 (73 0565)
kat.č. 503687
Tepelné chování budov – Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním – Výpočtová metoda; EN ISO 13789:2017; ISO 13789:2017
Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 13789 (73 0565) Tepelné chování budov – Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním – Výpočtová metoda; Vydání: Únor 2009

ČSN EN ISO 10077-1 (73 0567)
kat.č. 503684
Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 1: Obecně; EN ISO 10077-1:2017; ISO 10077-1:2017
Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 10077-1 (73 0567) Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 1:Všeobecně; Vydání: Květen 2007
ČSN EN ISO 10077-2 (73 0567)
kat.č. 503685
Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 2: Výpočtová metoda pro rámy; EN ISO 10077-2:2017; ISO 10077-2:2017
Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 10077-2 (73 0567) Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 2:
Výpočtová metoda pro rámy; Vydání: Září 2012
ČSN EN 15657 (73 0590)
kat.č. 503780
Akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a staveb – Laboratorní měření zvuku šířeného konstrukcí z technických zařízení budov pro všechny podmínky instalací; EN 15657:2017
Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15657-1 (73 0590) Akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a staveb – Laboratorní měření zvuku šířeného vzduchem a konstrukcí z technických zařízení – Část 1: Zjednodušené případy, kdy zařízení od souseda vytváří hluk větší než je hluk vlastních zařízení – například vířivé vany; Vyhlášena: Listopad 2009
ČSN EN 1634-1+A1 (73 0852)
kat.č. 504605
Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken; EN 1634-1:2014+A1:2018
Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1634-1 (73 0852) Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů, otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti sestav dveří, vrat, uzávěrů a otevíravých oken; Vydání: Červen 2015
ČSN EN 1364-2 (73 0853)
kat.č. 504436
Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 2: Podhledy; EN 1364-2:2018
Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje  ČSN EN 1364-2 (73 0853) Zkoušení požární odolnosti nenosných prvků – Část 2: Podhledy; Vydání: Květen 2000

ČSN EN 15232-1 (73 8532)
kat.č. 503785
Energetická náročnost budov – Energetická náročnost budov – Část 1: Vliv automatizace, řízení a správy budov – Moduly M10-4,5,6,7,8,9,10; EN 15232-1:2017
Platí od 2018-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 15232 (73 8532) Energetická náročnost budov – Vliv automatizace, řízení a správy budov; Vyhlášena: Červen 2012
Zdroj: Věstník ÚNMZ