Nové normy 03/2020

/autor: /,

Dne 6. března 2020 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (03/20) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. dubna 2020.

ČSN EN ISO 4869-1 (01 1640)
kat.č. 509399
Akustika – Chrániče sluchu – Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu
zvuku; (idt ISO 4869-1:2018); Vydání: Březen 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 4869-1 (01 1640) Akustika – Chrániče sluchu – Část 1: Subjektivní metoda měření vložného útlumu;
Vyhlášena: Srpen 2019

ČSN EN ISO 4869-2 (01 1640)
kat.č. 509398
Akustika – Chrániče sluchu – Část 2: Odhad efektivních hladin akustického
tlaku A za nasazeným chráničem sluchu; (idt ISO 4869-2:2018);
Vydání: Březen 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 4869-2 (01 1640) Akustika – Chrániče sluchu – Část 2: Odhad hladin akustického tlaku A za nasazeným chráničem sluchu; Vyhlášena: Srpen 2019

ČSN EN ISO 5178 (05 1126)
kat.č. 509840
Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Podélná zkouška tahem
svarového kovu tavných svarových spojů; (idt ISO 5178:2019); Vydání: Březen 2020
Jejím vydáním se zrušuje
ČSN EN ISO 5178 (05 1126) Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů – Podélná zkouška tahem svarového kovu tavných svarových spojů; Vyhlášena: Září 2019

ČSN EN ISO 17640 (05 1171)
kat.č. 509351
Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Techniky, třídy zkoušení
a hodnocení; (idt ISO 17640:2018); Vydání: Březen 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 17640 (05 1171) Nedestruktivní zkoušení svarů – Zkoušení ultrazvukem – Techniky, třídy zkoušení a hodnocení; Vyhlášena: Červenec 2019

ČSN EN 13611 (06 1820)
kat.č. 509829
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných
paliv – Obecné požadavky; Vydání: Březen 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 13611 (06 1820) Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv – Obecné požadavky; Vyhlášena: Říjen 2019

ČSN EN 16798-3 (12 7024)
kat.č. 509778
Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 3: Pro nebytové budovy –
Výkonové požadavky na větrací a klimatizační systémy místností
(Moduly M5-1, M5-4); Vydání: Březen 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16798-3 (12 7024) Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 3: Větrání nebytových budov – Základní požadavky na větrací a klimatizační zařízení (Moduly M5-1, M5-4); Vyhlášena: Březen 2018

ČSN EN 16798-17 (12 7027)
kat.č. 509795
Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 17: Směrnice pro kontrolu
větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11);
Vydání: Březen 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16798-17 (12 7027) Energetická náročnost budov – Větrání budov – Část 17: Návod pro přejímky větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11);
Vyhlášena: Prosinec 2017

ČSN EN 12898 (70 0585)
kat.č. 509620
Sklo ve stavebnictví – Stanovení emisivity; Vydání: Březen 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 12898 (70 0585) Sklo ve stavebnictví – Stanovení emisivity; Vyhlášena: Září 2019

ČSN EN ISO 16536 (72 7057)
kat.č. 509654
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení dlouhodobé
navlhavosti při difuzi; (idt ISO 16536:2019); Vydání: Březen 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 16536 (72 7057) Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi; Vyhlášena: Leden 2020

ČSN EN 15101-1+A1 (72 7246)
kat.č. 509774
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI)
vyráběné in situ – Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním;
Vydání: Březen 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 15101-1+A1 (72 7246) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ – Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním;
Vyhlášena: Listopad 2019

ZMĚNY ČSN

ČSN EN ISO 15614-1 (05 0313)
kat.č. 509783
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Zkouška postupu
svařování – Část 1: Obloukové a plamenové svařování oceli a obloukové svařování
niklu a slitin niklu; Vydání: Listopad 2018
Změna A1; (idt ISO 15614-1:2017/Amd.1:2019); Vydání: Březen 2020

ČSN EN 1992-1-2 (73 1201)
kat.č. 509503
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí – Část 1-2: Obecná pravidla –
Navrhování konstrukcí na účinky požáru; Vydání: Listopad 2006
Změna A1; Vydání: Březen 2020

OPRAVY ČSN

ČSN 73 0810
kat.č. 509770
Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení; Vydání: Červenec 2016
Oprava 1; Vydání: Březen 2020 (Oprava je vydána tiskem)

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 3743-2 (01 1605)
kat.č. 509055
Akustika – Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí
akustického tlaku – Technické metody pro malé přemístitelné zdroje
v dozvukovém poli – Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti;
EN ISO 3743-2:2019; ISO 3743-2:2018; Platí od 2020-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 3743-2 (01 1605) Akustika – Určování hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli – Část 2: Metody pro speciální dozvukové zkušební místnosti; Vydání: Březen 2010

ČSN EN 12758 (70 1017)
kat.č. 508967
Sklo ve stavebnictví – Zasklení a vzduchová neprůzvučnost – Popisy výrobků
a stanovení vlastností a rozšíření pravidel; EN 12758:2019; Platí od 2020-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12758 (70 1017) Sklo ve stavebnictví – Zasklení a vzduchová neprůzvučnost – Popisy výrobků a stanovení vlastností; Vydání: Červen 2011

ČSN EN 13494 (72 7103)
kat.č. 508964
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení přídržnosti lepicí
hmoty nebo základní vrstvy k tepelně izolačnímu materiálu; EN 13494:2019;
Platí od 2020-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13494 (72 7103) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení přídržnosti lepicí hmoty nebo základní vrstvy k tepelně izolačnímu materiálu; Vydání: Říjen 2003

ČSN EN 13495 (72 7104)
kat.č. 508965
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení soudržnosti
vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) (zkouška pěnovým
blokem); EN 13495:2019; Platí od 2020-04-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13495 (72 7104) Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení soudržnosti vnějšího tepelně izolačního kompozitního systému (ETICS) (zkouška pěnovým blokem);
Vydání: Říjen 2003