Nové normy 04/2020

/autor: /

Dne 8. dubna 2020 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (04/20) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. května 2020.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN 1015-11 (72 2400)
kat.č. 509887
Zkušební metody malt pro zdivo – Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku; Vydání: Duben 2020
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1015-11 (72 2400) Zkušební metody malt pro zdivo – Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu
za ohybu a v tlaku; Vydání: Červen 2000

OPRAVY ČSN

ČSN EN ISO 12572 (73 0547)
kat.č. 509909
Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků – Stanovení vlastností prostupu vodní páry – Misková metoda; Vydání: Prosinec 2018
Oprava 1; Vydání: Duben 2020 (Oprava je vydána tiskem)

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN ISO 15607 (05 0311)
kat.č. 509189
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Obecná pravidla; EN ISO 15607:2019; ISO 15607:2019; Platí od 2020-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15607 (05 0311) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Všeobecná pravidla;
Vydání: Srpen 2004

ČSN EN ISO 15609-1 (05 0312)
kat.č. 509187
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 1: Obloukové svařování; EN ISO 15609-1:2019; ISO 15609-1:2019; Platí od 2020-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15609-1 (05 0312) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu
svařování – Část 1: Obloukové svařování; Vydání: Červenec 2005

ČSN EN ISO 15609-2 (05 0312)
kat.č. 509186
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu svařování – Část 2: Plamenové svařování; EN ISO 15609-2:2019; ISO 15609-2:2019; Platí od 2020-05-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 15609-2 (05 0312) Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů – Stanovení postupu
svařování – Část 2: Plamenové svařování; Vydání: Leden 2003

ČSN EN 17074 (70 1004)
kat.č. 509288
Sklo ve stavebnictví – Environmentální prohlášení o produktu – Pravidla pro kategorii výrobků z plochého skla+); EN 17074:2019; Platí od 2020-05-01

ČSN EN 16612 (70 1586)
kat.č. 509287
Sklo ve stavebnictví – Stanovení pevnosti při příčném zatížení skleněných tabulí výpočtem+); EN 16612:2019; Platí od 2020-05-01

ČSN EN 16613 (70 1588)
kat.č. 509286
Sklo ve stavebnictví – Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostní sklo – Stanovení mechanických vlastností mezivrstvy+); EN 16613:2019; Platí od 2020-05-01