KONFERENCE DEFEKTY BUDOV 2020

/autor: /,

Letos již podvanácté se 26.-27. listopadu 2020 v Českých Budějovicích bude konat mezinárodní odborná konference Defekty budov. Konferenci pořádá Katedra stavebnictví Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích ve spolupráci s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT).

Aktuální ročník konference navazuje na sérii předcházejících ročníků konference zaměřujících se především na vady, poruchy a následné sanace a rekonstrukce konstrukcí a staveb. Letošní ročník bude specificky zaměřen na monitoring a diagnostiku materiálů, konstrukcí a staveb. Po roční odmlce se znovu objeví problematika digitalizace ve stavebnictví.

Konference představuje možnost prezentovat nové pokroky a výsledky výzkumu v celém průřezovém spektru oboru stavebnictví v úzké návaznosti na digitalizaci, SMART a GREEN technologie (BIM, digitální dvojče, energetická a environmentální efektivnost, udržitelnost, …). Konference propojuje teoretické složky vědy a výzkumu s poznatky praxe. Hlavním cílem konference je prezentace výsledků vědeckých výzkumů a praktického řešení v oblasti stavebnictví a architektury s přihlédnutím k principům šetrným k životnímu prostředí.

Odborným garantem konference je prof. Ing. Ingrid Juhásová Šenitková, CSc. Hlavním mediálním partnerem je časopis Střechy-Fasády-Izolace. Dalšími mediálními partnery jsou časopis Materiály pro stavbu, Konstrukce a internetové portály iMaterialy.cz a Izolace.cz.
Hlavní program konference zaměřený na monitoring a diagnostiku materiálů, konstrukcí a staveb v návaznosti na digitalizaci ve stavebnictví bude členěn do 3 tematických bloků:
– Statika a dynamika budov.
– Stavební materiály.
– Navrhování budov.
Cílovou skupinou konference jsou projektanti, pracovníci realizačních firem, ale také akademičtí pracovníci a studenti. Jednacím jazykem konference je čeština, slovenština a angličtina. Ke konferenci bude vydán elektronický sborník obsahující přednesené příspěvky. Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT.

Bližší informace ke konferenci lze průběžně sledovat na stránkách konference http://defektybudov.vstecb.cz/.