Nové normy 07/14

/autor: /
Dne 8. července bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (07/14) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. srpna 2014. 

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 1680 (01 1656)
kat.č. 95649
Akustika – Zkušební předpis pro měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného točivými elektrickými stroji; (idt ISO 1680:2013)
Vydání: Červenec 2014
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 1680 (01 1656) Akustika – Zkušební předpis pro měření hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného točivými elektrickými stroji; Vydání: Září 2000

ZMĚNY ČSN

ČSN EN 13251 (80 6151)
kat.č. 95400
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích 
Vydání: Říjen 2001
Změna Z1
Vydání: Červenec 2014


EVROPSKÉ A MEZINÁRODNÍ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 12464-2 (36 0450)
kat.č. 95258
Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory+); EN 12464-2:2014
Platí od 2014-08-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 12464-2 (36 0450) Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 2: Venkovní pracovní prostory; Vydání: Červenec 2008

ČSN EN 13251 ed. 2 (80 6151)
kat.č. 95099
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích; EN 13251:2014
Platí od 2014-08-01
S účinností od 2016-01-31 se zrušuje ČSN EN 13251 (80 6151) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v zemních stavbách, základech a opěrných konstrukcích; Vydání: Říjen 2001