Nové normy 08/15

/autor: /
Dne 7. srpna bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (08/15) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. září 2015.

VYDANÉ ČSN


ČSN EN 60598-1 ed. 6 (36 0600)

kat.č. 98033

Svítidla – Část 1: Obecné požadavky a zkoušky; (mod IEC 60598-1:2014)

Vydání: Srpen 2015
S účinností od 2017-10-20 se zrušuje ČSN EN 60598-1 ed. 5 (36 0600) Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky; Vydání: Červenec 2009
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 (36 0600)

kat.č. 97975

Svítidla – Část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení; (idt IEC 60598-2-22:2014)

Vydání: Srpen 2015
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 60598-2-22 ed. 2 (36 0600) Svítidla – Část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení; Vyhlášena: Duben 2015
S účinností od 2017-07-24 se zrušuje ČSN EN 60598-2-22 (36 0600) Svítidla – Část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení; Vydání: Červenec 1999
Podrobnosti z ÚNMZ

ZMĚNY ČSN


ČSN EN 60598-1 ed. 5 (36 0600)

kat.č. 98034
Svítidla – Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky
Vydání: Červenec 2009
Změna Z1
Vydání: Srpen 2015

Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 60598-2-22 (36 0600)

kat.č.97978
Svítidla – Část 2-22: Zvláštní požadavky – Svítidla pro nouzové osvětlení
Vydání: Červenec 1999
Změna Z2
Vydání: Srpen 2015

Podrobnosti z ÚNMZ

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU POUŽÍVÁNÍ JAKO ČSN

ČSN EN 16012+A1 (73 0341)
kat.č. 97687
Tepelné izolace budov – Reflexní izolační výrobky – Stanovení deklarovaných tepelných vlastností+); EN 16012:2012+A1:201
Platí od 2015-09-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 16012 (73 0341) Tepelné izolace budov – Reflexní izolační výrobky – Stanovení deklarovaných tepelných vlastností; Vydání: Srpen 2012

Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN EN 13252+A1 (80 6152)
kat.č. 97459
Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech+); EN 13252:2014+A1:2015
Platí od 2015-09-01
S účinností od 2016-11-30 se zrušuje ČSN EN 13252 ed. 2 (80 6152) Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím – Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech; Vyhlášena: Červenec 2014

Podrobnosti z ÚNMZ

Zdroj: Věstník ÚNMZ