Nové normy 10/2019

/autor: /

Dne 8. října 2019 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (10/19) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. listopadu 2019.

VYDANÉ ČSN
ČSN EN 17101 (73 2905)
kat.č. 508626
Tepelněizolační výrobky pro budovy – Metody identifikace a zkušební metody pro
jednosložkové polyuretanové lepicí pěny pro vnější tepelněizolační kompozitní
systémy (ETICS); Vydání: Říjen 2019
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 17101 (73 2905) Tepelněizolační výrobky pro budovy – Metody identifikace a zkušební metody pro jednosložkové polyuretanové lepicí pěny pro vnější tepelněizolační systémy (ETICS);
Vyhlášena: Březen 2019

EVROPSKÉ NORMY SCHVÁLENÉ K PŘÍMÉMU UŽÍVÁNÍ JAKO ČSN
ČSN EN ISO 3740 (01 1603)
kat.č. 507807
Akustika – Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku – Pokyny pro užití
základních norem; EN ISO 3740:2019; ISO 3740:2019; Platí od 2019-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN ISO 3740 (01 1603) Akustika – Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku – Směrnice pro užití základních norem; Vydání: Červenec 2001

ČSN EN IEC 62631-3-4 (34 6462)
kat.č. 507861
Dielektrické a izolační vlastnosti pevných elektroizolačních materiálů –
Část 3-4: Stanovení izolačních vlastností (stejnosměrné metody) – Objemový
odpor a objemová rezistivita při zvýšených teplotách; EN IEC 62631-3-4:2019;
IEC 62631-3-4:2019; Platí od 2019-11-01

ČSN EN 13375 (72 7671)
kat.č. 507900
Hydroizolační pásy a fólie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních
pojížděných betonových ploch – Příprava zkušebních těles; EN 13375:2019;
Platí od 2019-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 13375 (72 7671) Hydroizolační pásy a fólie – Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch – Příprava zkušebních těles; Vydání: Červenec 2005

ČSN EN 1090-3 (73 2601)
kat.č. 507907
Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí – Část 3: Technické požadavky na
hliníkové konstrukce; EN 1090-3:2019; Platí od 2019-11-01
Jejím vyhlášením se zrušuje ČSN EN 1090-3 (73 2601) Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 3: Technické požadavky na hliníkové konstrukce; Vydání: Březen 2009