Nové normy 12/12

/autor: /

Dne 7. prosince bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (12/12) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. ledna 2013.NOVÉ NORMY 


ČSN EN 15254-7 (73 0855)
kat.č. 91763
Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti – Podhledy – Část 7: Konstrukce z kovových sendvičových panelů
Vydání: Prosinec 2012
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 13381-6 (73 0858)
kat.č. 91761
Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 6: Ochrana použitá na duté ocelové sloupy plněné betonem
Vydání: Prosinec 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN P ENV 13381-6 (73 0858) Zkušební metody pro stanovení příspěvku k požární odolnosti konstrukčních prvků – Část 6: Použitá ochrana betonem plněných ocelových sloupů
Vyhlášena: Březen 2003
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 408+A1 (73 1741)
kat.č. 91855
Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo – Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností
Vydání: Prosinec 2012
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 408 (73 1741) Dřevěné konstrukce – Konstrukční dřevo a lepené lamelové dřevo – Stanovení některých fyzikálních a mechanických vlastností
Vydání: Únor 2011
Podrobnosti z ÚNMZ

ZMĚNY ČSN


ČSN EN ISO 20643 (01 1423)
kat.č. 91981
Vibrace – Ruční a rukou vedená strojní zařízení – Principy hodnocení emise vibrací
Vydání: Leden 2009
Změna A1; (idt ISO 20643:2005/Amd.1:2012)
Vydání: Prosinec 2012
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 50164-1 ed. 2 (35 7605)
kat.č. 91671
Součásti ochrany před bleskem (LPC) – Část 1: Požadavky na spojovací součásti
Vydání: Březen 2009
Změna Z1
Vydání: Prosinec 2012
Podrobnosti z ÚNMZ


ČSN EN 50164-3 (35 7605)
kat.č. 91673
Součásti ochrany před bleskem (LPC) – Část 3: Požadavky na oddělovací jiskřiště
Vydání: Březen 2007
Změna Z1
Vydání: Prosinec 2012
Podrobnosti z ÚNMZ

OPRAVY ČSN


ČSN EN ISO 10077-2 (73 0567)
kat.č. 92047
Tepelné chování oken, dveří a okenic – Výpočet součinitele prostupu tepla – Část 2: Výpočtová metoda pro rámy
Vydání: Září 2012
Oprava 1; (idt EN ISO 10077-2:2012/AC:2012); (idt ISO 10077-2:2012/Cor.1:2012);
Vydání: Prosinec 2012; (Oprava je vydána tiskem)
Podrobnosti z ÚNMZ


zdroj: Věstník ÚNMZ