Nové normy 12/2017

/autor: /
Dne 8. prosince 2017 bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (12/17) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu Izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. ledna 2018.

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 9972 (73 0577)  
kat.č. 503907
Tepelné chování budov –  Stanovení průvzdušnosti budov – Tlaková metoda; (idt ISO 9972:2015)
Vydání: Prosinec 2017 
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 9972 (73 0577) Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov – Tlaková metoda; Vyhlášena: Březen 2016

ČSN EN ISO 16382 (73 2903) 
kat.č. 503590
Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách – Stanovení odolnosti proti protažení hmoždinek s talířkem tepelněizolačním výrobkem
Vydání: Prosinec 2017
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16382 (73 2903) Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách – Stanovení odolnosti hmoždinek proti vytažení z tepelněizolačních výrobků; Vyhlášena: Duben 2017

ČSN EN 16383 (73 2904) 
kat.č. 503589
Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách – Stanovení tepelně vlhkostního chování vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s omítkami (ETICS)
Vydání: Prosinec 2017 
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 16383 (73 2904) Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách – Stanovení hydrotermálních vlastností vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s omítkami (ETICS); Vyhlášena: Duben 2017

ČSN EN 1793-1 (73 7060) 
kat.č. 503713
Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických vlastností – Část I. Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti v podmínkách difuzního zvukového pole
Vydání: Prosinec 2017 
Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN 1793-1 (73 7060) Zařízení pro snížení hluku silničního provozu – Zkušební metody stanovení akustických vlastností – Část 1: Vnitřní charakteristiky zvukové pohltivosti; Vyhlášena: Říjen 2017

OPRAVY ČSN
ČSN EN 61094-3 ed. 2 (36 8880)
kat.č. 503211
Elektroakustika – Měřicí mikrofony – Část 3: Primární metoda pro kalibraci laboratorních etalonových mikrofonů ve volném zvukovém poli technikou reciprocity
Vydání: Březen 2017 
Oprava 1*); (idt IEC 61094-3:2016/COR1:2016); Vydání: Prosinec 2017 (Oprava je vydána tiskem)