Co vyprávěly domy – Úštěk

/autor: /
Úštěk (letos stoletý) a jeho Ptačí domky nejen z ptačí perspektivy

Možná si teď, v závěru roku, říkáte, kam byste se vydali a přitom viděli něco zajímavého – pochopitelně především z pohledu stavebního – architektonického. Česká republika nabízí těchto skvostů nepočítaně. Jedním takovým místem, které má kouzelnou atmosféru nejen v době Vánoc, je město Úštěk – od Mírového náměstí až po Kalvárii Ostré, včetně Ptačích domků, které mě zaujaly svým neobvyklým vzezřením a vyvolaly ve mně touhu se o nich něco více dozvědět… Jak si je představujete, pokud je neznáte? Domečky na chůdách, takové zvětšené ptačí budky? Kdo v nich bydlel a bydlí? Je v nich teplo? Z jakého jsou materiálu? Nejen brzy zjara se „obuji“ do výletů všeho druhu a začíná poznávání toho všeho českého, té naší krajiny, ve spojení s městem a vesnicí. Letos první letní den padl na návštěvu tohoto malebného místa..

Při procházce městem rozprostírajícím se mezi Litoměřicemi a Českou Lípou uprostřed romantické krajiny severních Čech vás zaujmou nádherné domečky na náměstí, zvláště pak severní strana západní části náměstí, kde se zachovala řada štítových domů. (Štít znamená v architektuře vrchní část průčelí či fasády, která uzavírá sedlovou střechu, případně zakrývá část střechy (atika). Má nejčastěji zhruba trojúhelníkový tvar a bývá různě ozdoben). Ty podávají výraznou představu toho, jak vypadala zástavba menšího středověkého města. Jde o domy č. 16/29 až 28/42. Nejstarší městské domy byly patrně dřevěné s kamennými sklepy v několika úrovních, zejména v 16. století byly stavěny nové kamenné a hrázděné štítové, jednopatrové domy s loubím v přízemí. V domě č. 19/29 je zachována původní černá kuchyně, u čísla 16/29 je novější rokokové průčelí. 

obr.1.jpg

Štítové domy v západní části Mírového náměstí


obr.2.jpg

Pohled ke Kostelu sv. Petra a Pavla na Mírovém náměstí

obr.12.jpg

Kouzlo fasád, štítů a střech na Mírovém náměstí


obr.13.jpg

Kouzlo fasád, štítů a střech na Mírovém náměstí


obr.4.jpg

obr.5.jpg

Domy v Podskalské ulici, pár kroků od Synagogy a Muzea pohlednic

Prošla jsem náměstím, poseděla jsem v milé, napůl venkovní, kavárně, kde jsem si pod slunečníkem s výhledem do úštěckých zahrad vychutnala domácí limonádu a namířila jsem si to do Kamenné ulice, abych konečně spatřila to, co jsem chtěla… Stály tam, v celé své kráse. Historie Ptačích domků sahá zřejmě do poloviny 19. století, kdy byly, jak se traduje, postaveny italskými dělníky, kteří zde stavěli železnici. Ale dodnes prý není jasné, kdo je opravdu postavil. Jedná se o dřevěné přístavky na skalní stěně (připomínají ptačí hnízda). Přístavky navazují na sklepy a chodby vytesané v pískovcové skále. Zvláštností je, že ze zadní strany mají domky několik pater, přičemž z přední strany lze dosáhnout až na okap (ulice l. máje). Přestože dřevěné opěry zajišťující stavby na hraně skalního masivu působí dost chatrně, stojí Ptačí domky na skále už víc než sto let. 

Nedalo mi to a dotázala jsem se paní Břešťanové ze zdejšího městského úřadu, kdo dnes v Ptačích domcích bydlí, čím topí… Odpověděla mi takto: „Ptačí domky slouží k trvalému bydlení lidí, jsou v nich normální byty. Oproti klasickým rodinným domkům je rozdíl pouze v tom, že oni vchází z ulice ze severní strany, kde jsou domky přízemní a vchází vlastně do nejvyššího patra a do dalšího patra jdou po schodech dolů, zatímco do klasického domku vejdete do přízemí a jdete po schodech nahoru. Oni mají směrem dolů ještě třeba dvě podlaží. Topí se v nich jako všude jinde, plynem, uhlím, tzv. ústředním topením (kotel, radiátory).“

obr.6.jpg

Ptačí domky, pohled z Kamenné ulice 
obr.7.jpg
 

obr.8.jpg


obr.9.jpg

obr.10.jpg


obr.11.jpg

Zajeďte se na ně podívat, v minulosti nebyly jediným obydlím tohoto druhu. Na strmých svazích a skalách stavěl málokdo, ale lidé si do skal dokázali vysekat v dřívějších dobách velkorysé domovy. Skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka patří k nejdéle obývaným a nejzajímavějším svého druhu na Kokořínsku. Do skály ho vysekal Jan Kavina v roce 1870, když skálu získal za věrné služby obci. Jeho příbuzná v domě bydlela ještě před 35 lety…

V budoucnu nebude zřejmě ojedinělé stavět tímto způsobem. Švédští architekti, kteří bojují s nedostatkem půdy, již začali. Jejich domy zavěšené na útesech připomínají ptačí budky…


Zdroj: 
www.ustek.cz 
https://bydleni.idnes.cz/bydleni-na-skale-zavesne-domky-ptaci-domky-ustek-fu8-/stavba.aspx?c=A170712_113044_stavba_web
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0t%C3%ADt_(architektura)

a vlastní prožitky při toulkách městem

Fotografie: autorka