O provádění izolací a vztahu k řemeslu

/autor: /, ,

Provádění hydroizolací, a to nejen pokud jde o střešní pláště, je významným problémem současné doby. Setkáváme se s nárůstem vad a poruch vzniklých při této pracovní operaci a tento trend je spojen s několika fenomény současné doby. Ani jeden z nich není pozitivní.

  • V současné době je nedostatek kvalifikovaných izolatérů. Když neexistuje možnost vyučení, je získávání informací a zkušeností velmi problematické.
  • V současné době neexistují kritéria jak určit, zda izolatér nebo izolatérská firma je dobrá nebo špatná.
  • V současné době může izolace provádět každý, kdo chce, a to bez ohledu na vzdělání a další okolnosti. Stačí dostatek odvahy a nezodpovědnosti. Ta je jasně patrná z doprovodných snímků, dokumentujících konkrétní případ.
  • V současné době u nás atmosféra nepřeje řemeslníkům, namísto nich preferuje manažery všeho možného. Jenže ti nikomu izolace neudělají.

Popsanou nepěknou situaci by měla napravit mistrovská zkouška, kterou připravuje Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR. Bude se týkat oblasti provádění povlakových izolací, tedy izolatérů nebo chcete-li pokrývačů, kteří pracují s povlakovými izolacemi. Z obou řemeslných kategorií mají izolatéři výrazně širší záběr, protože povlakové izolace mají nejen střechy, ale též spodní stavby.

Následující obrázky demonstrují, co takový izolatér/amatér dokáže udělat s izolacemi spodní stavby. Samozřejmě, že jeho chyby se následně projeví v interiéru, který pak vykazuje vlhkostní poruchy.

Soudím, že pro spodní stavbu jsou chyby řemeslníků ještě daleko horší než pro střechy. Ty je možné relativně jednoduše opravit, u porouchaných spodních staveb je situace výrazně horší. Spravit je lze taky, ale z hlediska technického a ekonomického je to velmi komplikované a velmi drahé.

Stržená hydroizolace ze svislé konstrukce

Přítlačná lišta nic nepřitlačuje, což dokazuje nopová fólie oddělená od svislé konstrukce

V tomto místě ani pod nopovou fólií hydroizolace není

Vadně provedený hydroizolační systém spodní stavby

Všechny obrázky jsou ukázkou nekvalitní práce izolatérů u spodní stavby. Izolace, namísto toho, aby chránila stavbu, tak raději odpadla. Teď v nežádoucí poloze vodu k objektu spíš přivádí…