Komínové stříšky

/autor: /,

Jak je již z názvu patrné, jedná se o zakončovací prvek komína, který historicky sloužil jako ozdoba komína a svým provedením zvýrazňoval a zdobil komínové těleso. Mluvíme o dobách, kdy byly stříšky prováděny z klasických stavebních materiálů a byly součástí stavby komínů. Jednalo se o stříšky z cihel či kamene, stříšky hliněné a mnohdy také z pálených či betonových tašek instalovaných ve tvaru obráceného V na hlavu komína.

Samozřejmě, že komínové stříšky neměly jenom funkci estetickou. Byly zároveň funkční. Jednak zabraňovaly zatékání do komína, a tím chránily zdivo komína před povětrnostními vlivy. Současně fungovaly jako bezpečný zachytávač jisker, znemožňující stoupajícímu kouři zanášet žhavý popílek do míst s možností vzniku požáru.

Postupně byly představené historické stříšky nahrazovány. A to jak na základě bezpečnostních předpisů, tak i díky technologickým zdokonalením. Nově totiž bylo možno vyrábět stříšky z také kovových materiálů. Kov umožňoval mnoho typů provedení, a to jak na jednotlivé průduchy, tak na celá tělesa komínů.

Osazení komínových stříšek v určitých případech podléhá technologickým a bezpečnostním pravidlům, takže instalaci je třeba konzultovat s odbornou firmou, popřípadě s kominíkem.

Tak jako všechno, i komínové stříšky podléhají modním trendům, případně měnícím se představám zadavatelů. Díky tomu dnes můžeme spatřit stříšky mnoha různých tvarů a provedení. Stříšky, které jsou součástí určitého spalovacího systému, montují odborné firmy. Jedná se pravidla o zakončovací  systémové hlavice, umístěné přímo na komínovém výdechu.

Stříšky, zakrývající celé těleso komína, mívají tvar obráceného V, velkého oblouku, průběžné vlny, často napoleonského klobouku, případně jiné. Konstrukce těchto stříšek mají nosné rámy, které se kotví pomocí kovových hmoždinek do betonové hlavy komína nebo se upevňují stahovacím obvodovým pásem kolem tělesa komína.

V dnešní době v souladu se snahami o zlepšení životního prostředí, což vyvolává tlak na ekologické vytápění  (elektrika a plyn), ztratilo mnoho klasických komínů svůj význam. U nich pak komínové stříšky plní hlavně ochrannou, případně estetickou funkci.

Jiří Langner, člen Cechu KPT ČR