Poruchy soklových partií staveb

/autor: /

Tato práce by se měla především zabývat jednotlivými způsoby řešení soklových partií staveb z hlediska možných poruch a souvisejících závad. V první části je navržen systém rozdělení soklů postupně dle stupně zabezpečení ochrany před možnými problémy, které se mohou objevit při realizaci, tak při běžném užívání stavby. V druhé části jsou popsány jednotlivé typy řešení soklů vždy s hodnocením kladů a záporů takového řešení a ukázkou realizace s komentářem, jak je daný příklad proveden.


 


Celý článek pana Michala Leňa si můžete přečíst zde.


 


Zdroj: sborník konference Izolace 2010