Nízkoenergetický bytový dům se solární stěnou

/autor: /

Navržený teplovzdušný vytápěcí systém přináší spolu s masivním
zateplením nesporné úspory ve vytápění. Předmětem projektu je také
zapojení solární stěny do energetické koncepce budovy ve vztahu
k vytápěcímu systému.


 


Celý článek Bc. Jiřího Labudka z Fakulty stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava si můžete přečíst zde.


 


Zdroj: časopis Stavitel 10/2009