Poškození hydroizolace podpěrami hromosvodu

/autor: /

Hromosvody jsou součástí převážné většiny plochých střech. Vedle technických požadavků na jejich návrh a provedení mají hromosvody určité požadavky na údržbu a na střechách je nutné provádět jejich pravidelnou kontrolu, revizi. Vlastní vedení hromosvodu je pochopitelně vedeno nejen po střeše, ale také po fasádě budovy. Na ploché střeše se určitá část vedení hromosvodů umísťuje a montuje na podpěry. Vedení hromosvodu musí být na řádně vypnuté, neboť musí např. odolávat působení větru. Právě nevhodně vyrobené podpěry popřípadě v kombinaci s nesprávně napnutým vedením hromosvodů mohou být příčinou poškození povlakové krytiny ploché střechy.


Na obrázcích 1 až 4, jsou vidět litinové podpěry hromosvodů, které mají zdola poměrně ostré hrany. Na obrázcích  je  zřejmé, že střešní krytina není pod podpěrami ani chráněna pomocnými přířezy z povlakové krytiny. Takové podpěry hromosvodů jsou na plochých střechách bohužel poměrně často používané. Na obrázku 1 leží podpěra hromosvodu na krytině z asfaltových pásů, na obrázku 2 je podpěra hromosvodu na fóliové krytině z mPVC, na obrázku 3 je podpěra hromosvodu na fóliové krytině na bázi pryže a na obrázku 4 je podpěra hromosvodu na krytině z asfaltových pásů opatřená před několika lety nátěrem na bázi akrylátu, který se od stávající krytiny odděluje. Litinové podpěry hromosvodu podložené  přířezy z asfaltových pásů jsou vidět na obr. 5. S ohledem na typ střešní povlakové krytiny lze v místech podložek hromosvodů bodově natavit nebo vhodným lepidlem nalepit na střešní krytinu přířezy z povlakové krytiny. Velikost přířezů bývá cca  15 x 15 cm. Celý systém hromosvodu musí být na střeše řádně ukotvený a podpěry hromosvodu nesmí být naklopené nebo převrácené, jinak může dojít k poškození povlakové střešní krytiny.


Litinové podpěry hromosvodů, které mají kruhovou dosedací plochu (případně mají dosedací plochu ve tvaru mezikruží), střešní krytinu zdaleka tolik nepoškodí jako předchozí typ, obvzlášť, jestliže je pod podpěrami umístěn přířez z hydroizolace, viz obr. 6


Na plochých střechách se také vyskytují betonové podpěry hromosvodů, obr. 7, které  mohou střešní krytinu při běžném provozu střechy rovněž poškodit. Na obrázku je mimo jiné vidět i poslední nepovedená „oprava“ ploché střechy provedená stěrkou a nátěrem na bázi akrylátu.


V dnešní době jsou již k dispozici ke střešní krytině velmi šetrné podpěry hromosvodů, které mají plastovou dosedací plochu, obr. 8 a 9. Takové podpěry je vhodné použít např. u plochých střech se střešní krytinou z elastomerových bitumenových pásů. Takové kvalitní hydroizolační pásy mají mimo jiné shora na svém povrchu vodoodpudivý ochranný posyp proti UV, tepelnému záření a mechanickému poškození.


Povlaková střešní krytina může být poškozena např. i při opravě krytiny ploché střechy nebo při opravě některých jejích dalších prvků (oplechování atik, světlíky, antény atd.), a to zejména, pokud dodavatelská firma na zpětnou montáž hromosvodů zapomene, obr. 10. Hromosvod s litinovými podpěrami stočený na nové střešní krytině je nebezpečný nejen pro vlastní střešní krytinu, ale u budovy a jejího okolí i z bezpečnostního hlediska. Obdobně je tomu u odložených již nepotřebných antén (obr. 11) a u dalších obdobných zařízení na střechách budov.


Tento článek vám portál www.izolace.cz přináší ve spolupráci s nakladatelstvím Mise s.r.o. vydávajícím časopis Střechy, fasády, izolace.