Požární ochrana ocelových konstrukcí materiálem kruhového průřezu PROMATUBEX® – Objekt AMAZON COURT,

/autor: /

Amazon Court je v pořadí 3. kancelářskou budovou, která v rámci ojedinělého a architektonicky zajímavého projetku River City Karlín v Praze vznikla. Tato ojedinělá stavba se stala vítězem mezinárodní souteže „Budova budoucnosti MIPIM Architectural Review 2008“ v kategorii kancelářské budovy.
Jsme rádi, že jsme mohli realizovat protipožární obklad kruhových sloupů PROMATUBEX® na této prestižní administrativní budově.


PROMATUBEX® nabízí:
Díky vysokému podílu ocelových konstrukcí u novostaveb a také velkému využití ocelových prvků u stávajících budov se stále dostává do popředí i ochrana těchto konstrukcí před požárem.
Ochránit otevřený či uzavřený profil čtvercovým či obdélníkovým obkladem je záležitost standardní, u kruhových prvků to již tak jednoduché není.
Pro zajištění estetických požadavků architekta a funkčních vlastností projektanta jsme pro Vás připravili systém nekonečného pásu PROMATUBEX®. Tento systém v sobě ideálně kombinuje požární odolnost (projektant) a estetickou finalizaci (architekt).PROMATUBEX® splňuje:
• zajištění požadované požární odolnosti
• úsporu nákladů díky rychlosti montáže obkladu PROMATUBEX®
• estetičnost – je zachován ráz půdorysného profilu ocelového prvku
• celá konstrukce z architektonického hlediska působí velice zajímavě
•    kvalitní obklad s vysokou životností = životnost stavby
®
Popis konstrukce:
Systém PROMATUBEX® je tvořen úzkými přířezy z kalciumsilikátových desek PROMATECT®-L délky 1 200 mm, které jsou vzájemně propojeny.
Šířku přířezu Vám optimálně navrhneme podle průměru  ocelového prvku, tak aby co nejlépe kopíroval plochu.
Tloušťka přířezu vychází z požadavku požární odolnosti (R15 – R180 minut) a kritické teploty. Opět jsme schopni pro Vás tuto hodnotu optimalizovat. PROMATUBEX® kombinuje Váš požadavek estetiky s naší rychlostí dodávky.Popis montáže systému PROMATUBEX®:
• ocelový prvek i segmenty musí být zbaveny mechanických nečistot a prachu (1).
• ocelový prvek by měl být opatřen antikorozním nátěrem (2)
• na ocelový prvek rovnoměrně nanést 2 mm silnou vrstvu lepidla Promat® K84
• rohož PROMATUBEX® přilepit na takto upravený poklad s tím, že začátek a konec se navzájem natupo slepí také lepidlem Promat® K84 (3)
• svislé spáry obkladu nesmí probíhat průběžně musí být vždy uspořádány střídavě (90° pootočení následující rohože)
• obklad je nutno zpevnit vázacím drátem (ř 1 mm), který se spirálovitě navine na povrch obkladu s rozestupem cca 200 mm (4)
• spáry přetmelit tmelem Promat®, popř. tmelem PROMATMEL® (5)
• z estetických důvodů doporučujeme povrch obkladu opatřit nátěrovým systémem, popř. jinak finálně upravit (obklad plechem, omítkou, apod.) (6)


Podrobnější informace Vám podá naše technické oddělení nebo naši zástupci v regionech ČR.


 


Autor: Ing. Petr Kejklíček


Kontakt:
Promat, s.r.o.
Požární bezpečnost staveb
Vysokoteplotní konstrukční a izolační materiálymob: 602 170 898
tel:   224 390 811
fax:  233 333 576