Pozvánka na konferenci Izolace 2015

/autor: /
Izolace spodní stavby, resp. řešení ochrany objektů před spodní vodou, gravitační vodou, zemní vlhkostí a dalším namáháním je důležitá část řešení stavebních objektů. Zárověň je to však oblast, kde se vyskytuje velké množství poruch, které pak dramatickým způsobem zhoršují možnosti užívání části budovy a současně jsou problémem i z hlediska životnosti. Vlhkost v kombinaci s mrazem je schopna zničit prakticky vše. 
Kromě obecných informací o izolačních systémech jsou pro letošní rok připravená i další témata, která by měla rozšířit záběr konference do oblasti stavebních konstrukcí nebo oblastí, které se spodní stavbou souvisejí. Například to je oblast zakládání staveb, podkladu pro hydroizolační systém a vše co s tím souvisí. Zakládání staveb, jejich stabilita a další parametry velmi silně ovlivňují volbu a následné provádění izolačních systémů. Jsou prakticky základní technickou podmínkou všech následných kroků. 

Samostatným tématem bude velmi významná oblast, která se zabývá sanací izolačních systémů jako takových. Budeme se ale věnovat i oboru, který se sanací izolací úzce souvisí. Jde o technická opatření, která nevedou ke zvodotěsnění izolačních systémů nebo stavebních konstrukcí. Tyto opatření zajistí kontrolované snížení hladiny podzemní vody na úroveň, která přímo zabrání vzniku škod nebo vodu odvedou do bezpečné vzdálenosti pro možnost samotné sanace.

Další fenomén, který souvisí s hydroizolačními systémy a kterému bude věnována pozornost, jsou vibrace, resp. zabránění přenosu mechanického vlnění z podloží do budovy. Odstranění takových vad se většinou nepodaří a jakékoliv sanační opatření jsou pak velmi složitá, nákladná a v mnohých případech prakticky nemožná. 
Výše zmiňovaná témata jsou jen částečným výsekem z celého programu, který bude sice náročný ale, věříme, že bude pro účastníky zajímavý. Domníváme se, že opět budou prezentována témata, kde si každý najde to, co ho zajímá a v mnohých případech i trápí. 

Jsme přesvědčeni, že konference Izolace 2015 poskytne technické, ale i další související informace v oblasti staveb pod úrovní terénu a jejich ochranou před okolními vlivy. Rádi bychom upozornili na problémy a v jednotlivých příspěvcích naznačili jejich eliminaci, řešení nebo alespoň možnost sanace. Věříme, že konference poskytne setkání všech, kteří se problematikou spodní stavby profesně zabývají, tak těch, které tato problematika trápí z hlediska užívání. 

Bližší informace Vám průběžně budeme poskytovat na odborném portálu www.izolace.cz (zde), který je tradičně hlavním mediálním partnerem konference a kde již během měsíce října uveřejníme konečnou verzi celého programu. 

Těšíme se s Vámi na příjemné setkání 22. ledna 2015 v areálu PVA EXPO v Letňanech. 
Ing. Marek Novotný, PhD., odborný garant konference 
Ing. Marcel Pelech, ředitel A.W.A.L. s.r.o. – pořadatel konference