Nové normy 10/14

/autor: /
Dne 8. října bylo zveřejněno další číslo Věstníku ÚNMZ (10/14) se seznamem nových ČSN, jejich změn, oprav nebo zrušení. Některé z nich, které z pohledu portálu izolace.cz považujeme za zajímavé, jsme pro Vás vybrali a uvedli v následujícím seznamu. Platnost všech níže uvedených dokumentů je od 1. listopadu 2014. 

VYDANÉ ČSN

ČSN EN ISO 16283-1 (73 0511)
kat.č. 95655

Akustika – Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost; (idt ISO 16283-1:2014)

Vydání: Říjen 2014

Jejím vydáním se zrušuje ČSN EN ISO 140-4 (73 0511) Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 4:
Měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi v budovách; Vydání: Leden 2000
Podrobnosti z ÚNMZ


ZMĚNY ČSN

ČSN EN 1304 (72 2684)
kat.č. 96110

Pálené střešní tašky a tvarovky – Definice a specifikace výrobku

Vydání: Listopad 2013

Změna Z1

Vydání: Říjen 2014
Podrobnosti z ÚNMZ

ČSN 73 0532

kat.č. 96149

Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky

Vydání: Únor 2010

Změna Z2

Vydání: Říjen 2014

Jejím vydáním se zrušuje Změna Z1; Vydání: Duben 2013
Podrobnosti z ÚNMZ


OPRAVY ČSN

ČSN 73 0580-2
kat.č. 96026

Denní osvětlení budov – Část 2: Denní osvětlení obytných budov

Vydání: Červen 2007
Oprava 1

Vydání: Říjen 2014 (Oprava je vydána tiskem)
Podrobnosti z ÚNMZ

Zdroj: Věstník ÚNMZ