Regenerace panelové výstavby 2005

/autor: /

V příštím týdnu si vás dovuluje firma Stavokonzult pozvat na odbornou konferenci nazvanou Regenerace panelové výstavby 2005. Konference se koná 7. a 8. prosince 2005 v prostorách konferenčního centra Aldis v Hradci Králové.


Nad celou akcí převzal záštitu ministr pro místní rozvoj ČR, Mgr. Radko Martínek. Na přípavě akce se podílejí i odborné instituce a vysokoškolská pracoviště, jako například Státní fond rozvoje bydlení, ČVUT v Praze – Fakulta stavební a Kloknerův ústav, Centrum stavebního inženýrství, a. s., Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Svaz českých a moravských bytových družstev a další.


Zaujala-li vás naše nabídka, pak více informací nalzenete na portálu www.izolace.cz nebo na webových stránkách pořadatele.