Regenerace panelového bytového domu typu B70 R po pěti letech. Poznatky, ekonomika provozu, faktory

/autor: /

Tématem příspěvku je vyhodnocení  energetických úspor dosažených po zdařilé regeneraci bytového domu systému B70 R. Příprava i realizace této rekonstrukce probíhala ve spolupráci se specialisty společnosti Rockwool a.s.
Autor rozebírá odchylky spotřeby tepla po dokončení regenerace oproti očekávání. Hlavní příčinou zjištěných rozdílů byly výrazné úniky tepla způsobené nadměrnou infiltrací. Přestavba balkónů na lodžie jako způsob sanace balkónových konstrukcí se ukázala jako významný tepelný filtr.


 


Článek Ing. Zdeňka Kobzy si můžete přečíst zde.


 


Zdroj: sborník konference Izolace 2010