Retenční vody šetří vodu, peníze i stokovou síť

/autor: /

Pojem Smart City hýbe světem, a nejen evropská města jsou čím dál inovativnější. Nyní přichází čas, kdy jsou „chytřejší“ i střechy domů. K tomuto trendu přispívá koncept Smart Roof Solutions společnosti Topwet.

Mezi další výhody patří rychlá realizace a snadná údržba, tedy i výrazná úspora. Hydroizolace je snadno přístupná a případná oprava vad a poruch je tak jednodušší než u hydroizolace vegetačních střech. V neposlední řadě má retenční střecha menší statické nároky na nosnost střešní konstrukce.
Systém střešních souvrství efektivně využívá recyklovaných a recyklovatelných materiálů, snižuje spotřebu energií a zátěž životního prostředí. Veškeré organické materiály jsou navíc lokálními
produkty České republiky.

RETENČNÍ ZELENÁ STŘECHA

Zelená střecha s retencí představuje jednoduchý systém, který zadržuje dešťovou vodu a část z ní vrací do atmosféry odpařováním z povrchu rostlin a zeminy. Voda je zároveň díky zelené střeše čistější než z konvenčních střech. V létě zelená střecha chrání budovu před přímým slunečním zářením. V zimě funguje jako dodatečná izolace a minimalizuje tak tepelné ztráty.

Skladba zelené retenční střechy:
– Vegetace
– Substrát
– Hybridní deska WetBoard z recyklovaných materiálů
– Geotextilie

V případě přívalových dešťů zpozdí retence odvodnění ze střechy a zadrží vodu, čímž sníží i napětí na infrastruktuře a kanálech pro dešťovou vodu. Tím se minimalizuje potřeba rozšíření nebo obnovy stávající infrastruktury.

RETENČNÍ MODRÁ STŘECHA

Střecha ukládá dešťovou vodu a mimo jiné tak zmírňuje odtok do stokové sítě.

Skladba modré retenční střechy:
– Kačírek
– Geotextilie
– Hybridní deska WetBoard z recyklovaných materiálů
– Geotextilie

Tuto střechu lze využít v kombinací s otevřenými vodními plochami nebo zelenou střechou. Může být také podkladovou vrstvu pod dlažbu nebo odtokovou a podpůrnou vrstvou pro zelené střechy.

Běžná intenzita srážek

Voda volně odtéká spodními otvory do kanalizace stejně jako u běžných střešních vtoků.

Přívalové srážky

Voda stoupá a spodními otvory retenčního vtoku je zajištěn odtok odpovídající požadavkům dotčených orgánů.

RETENČNÍ STŘECHA

Dosud jediným řešením pro zpomalení přívalových srážek u plochých střech byla vegetační střecha. Cena takového řešení je však výrazně vyšší než cena retenční ploché střechy, která má při odvodu přívalových dešťů stejnou účinnost.
Retenční střecha je systém s klasickým pořadím vrstev střešního pláště, kde je klíčovým prvkem retenční vtok. Ten zajišťuje po kritickou dobu přívalových srážek dočasné ukládání vody a regulovaný odtok do kanalizace. Hodnotu a dobu přípustného odtoku je možné nastavit na základě vyjádření dotčených orgánů a samozřejmě únosnosti retenční střechy.

Více než 15 minut přívalových srážek
Voda je odváděna bezpečnostním přepadem v horní části retenčního vtoku.

 

S volbou vhodného střešního systému pro hospodaření s dešťovou vodou vám rádi poradí odborníci technické podpory společnosti Topwet. K dispozici jsou na telefonním čísle +420 777 701 241
nebo e-mailu podpora@topwet.cz.

Ing. Martin Pánek
technik společnosti Topwet