Hydroizolační fólie včera, dnes a zítra

/autor: /,

Počátky vývoje a prvního použití plastových fólií, využívaných dnes ve stavebnictví je možno vysledovat již v období před druhou světovou válkou. Zejména v průběhu 70. až 90. let 20. století došlo k vývoji celé řady typů plastových fólií na různých materiálových bázích a pro různé použití. Z nich nejvíce známé a používané jsou fólie na bázi měkčeného PVC, polyolefinické fólie a EPDM fólie.

Plastové fólie v současnosti tvoří jednu ze základních materiálových variant pro vytvoření hydroizolační krytiny všech typů plochých střech a hydroizolací staveb. V oblasti inženýrských staveb mají plastové fólie své nenahraditelné místo v oblasti izolování tunelů, skládek a vodních ploch. Viděno optikou tuzemského výrobce, jedna oblast co do četnosti a objemu výrazně předčí všechny ostatní. Jedná se o oblast plochých nepochozích střech, zejména pak velkých logistických parků, skladovacích a výrobních hal, které v posledních letech rostly v ČR ve značném množství. Subtilní plastové fólie zde našly významné uplatnění především díky rychlé a snadné pokládce a tím také relativně nízké ceně. Je-li tedy pro použití fólií v ČR v dnešní době něco typické, je to hlavně oblast plošně rozsáhlých plochých nepochozích střech. Samotné plastové fólie jako výrobek jsou v podstatě spotřební komoditou s nepříliš velkou přidanou hodnotou. Vyšší přidanou hodnotu vytvoří až dodávka celého systémového řešení pro konkrétní aplikace. Typickým znakem dneška je tedy poptávka po ucelených hydroizolačních systémech, které mají jasně definovaná pravidla montáže, jsou složeny z navzájem ověřených a kompatibilních výrobků a jako systém mají vazbu na záruky výrobce. Enormní důraz je kladen na splnění mnoha legislativních a normových požadavků, bez jejichž dokladování v podstatě není možné systém vůbec dodat nebo s ním soutěžit v nabídkovém řízení.

Velkým tématem, které rezonuje napříč společností vždy v horkém létě nebo v abnormálně mírné zimě jsou klimatické změny, nárůst extrémních projevů počasí, přehřívání budov a hustě zastavěných měst. V této souvislosti je potřeba uvažovat stále více o využití potenciálu plochých střech. V budoucnu se proto pravděpodobně dožijeme většího rozmachu provozních, především vegetačních střech. Fóliové hydroizolace ve vegetačních střechách budou ale muset vykazovat vyšší spolehlivost a částečně i životnost než dnes. Trendem tedy bude spíše používání fólií větších tloušťek, větší pozornost bude kladena na mechanickou odolnost a dokonalejší ochranu před poškozením. Stále větší tlak bude vytvářen na jednoznačné prokázání těsnosti povlaku před zakrytím. Nejspíše se v oblasti plochých střech budou v budoucnu ve větší míře využívat dosavadní detekční a diagnostické mechanismy, doplněné o zcela nové metody, využívající chytré technologie. Také se bude zvyšovat potřeba vysoce kvalifikovaných a odborně zkušených izolatérů, jejichž podíl na úspěchu každého díla je zásadní. Z hlediska vyšší odrazivosti slunečního záření se budou pravděpodobně více uplatňovat světlé, resp. bílé fólie. Systémy z hydroizolačních fólií budou i v budoucnu nedílnou součástí staveb, ale postupně budou procházet vývojem a zdokonalováním v reakci na měnící se potřeby stavění.

Příspěvek zazněl na 20. ročníku konference Izolace 2019.

Ing. Richard Rothbauer
Fatra, a.s., richard.rothbauer@fatra.cz