Rizika vlhkostních poruch obalových konstrukcí stavebních objektů – znalecká praxe

/autor: /

Vlhkostní poruchy v současné době tvoří mezi 60 – 70 % reklamací ve stavebnictví, toto číslo je obrovské a dokumentuje současný stav našeho stavebnictví. Tuto problematiku řeším posledních dvacet let a mohu velmi dobře srovnávat nejen vývoj stavebnictví, ale i vývoj poruch. Oboje se vyvíjelo a bude vyvíjet velmi bouřlivě.


Více informací z praxe soudního znalce Ing. Marka Novotného, Ph.D. si můžete přečíst zde.


 


Zdroj: sborník konference Izolace 2011